Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Lekarskim w Katowicach

 1. prof. dr hab. n. med. Robert Krysiak
  Przewodniczący – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 2. dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska
 3. dr hab. n. med. Michał Kukla
 4. dr hab. n. med. Grażyna Deja
 5. dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec
 6. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
 7. dr n. med. Patrycja Dolibog
 8. Jakub Brączkowski
 9. Anna Siuda
 10. lek. Emanuel Kolanko
 11. mgr Alicja Sigiel

 

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

 1. dr hab. n. med. Joanna Oświęcimska
  Przewodniczący – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 2. prof. dr hab. n. med. Bogdan Mazur
 3. dr hab. n. med. Lidia Postek - Stefańska
 4. dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka
 5. dr hab. n. med. Damian Kawecki
 6. dr hab. n. med. Bożena Szyguła-Jurkiewicz
 7. dr hab n. med. Dariusz Kajdaniuk
 8. dr n. med. Aleksandra Damasiewicz – Bodzek
 9. dr n. med. Małgorzata Skucha – Nowak
 10. dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień;
 11. dr n. med. Szymon Białka
 12. dr n. med. Agnieszka Machorowska – Pieniążek
 13. dr n. med. Monika Rykaczewską – Czerwińska
 14. Michał Kaszuba
 15. Michał Tiszler
 16. Angelina Ngo
 17. lek. Mateusz Zamłyński
 18. lek. Anna Saran
 19. mgr Rafał Piper 

 

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Farmaceutycznym
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

 1. dr hab. n. farm. Ewa Chodurek
  Przewodnicząca – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 2. dr hab. n. farm Alicja Zajdel
 3. dr hab. n. farm. Paweł Olczyk
 4. prof. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa
 5. prof. dr hab. n. chem. Alina Pyka - Pająk
 6. prof. dr hab. n. chem. Krystian Pluta
 7. dr hab. n. farm. Urszula Cegieła
 8. dr hab. n. med. Katarzyna Winsz - Szczotka
 9. dr hab. n. biol. Krzysztof Jasik
 10. dr hab. n. med. Aleksandra Mielczarek - Palacz
 11. dr hab. n. farm. Sławomir Wilczyński
 12. dr n. farm. Joanna Wawszczyk
 13. dr n. med. Dariusz Kuśmierz
 14. Kamil Okólski
 15. Paulina Wypasek
 16. mgr Bartłomiej Skowronek
 17. mgr Katarzyna Szafrańska - Przybyła

 

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach

 1. dr hab. n. med. Józefa Dąbek
  Przewodniczący – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 2. dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz - Łoskot
 3. dr n. hum. Halina Kulik
 4. dr n. med. Grażyna Franek
 5. dr n. med. Beata Naworska
 6. dr n. med. Monika Mazurek
 7. dr n. hum. Monika Bąk - Sosnowska
 8. dr n med. Agnieszka Młynarska
 9. mgr Weronika Gallert - Kopyto
 10. mgr Tomasz Król
 11. mgr Agata Grzyb
 12. Karolina Janko
 13. Joanna Kubat
 14. mgr Maria Jachimczak

 

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu

dr n. med. Elżbieta Szczepańska
Przewodnicząca - Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

 1. dr hab. n. o zdr. Joanna Głogowska-Ligus
 2. dr hab. n. o zdr. Agata Piekut
 3. dr n. o zdr. Ewa Niewiadomska
 4. dr hab. n. ekon. Magdalena Syrkiewicz-Świtała
 5. dr n. med. Krzysztof Kaczmarek – z-ca Przewodniczącej
 6. mgr inż. Elżbieta Czech
 7. dr n. o zdr. Justyna Nowak
 8. dr n. med. Agnieszka Białek-Dratwa
 9. dr n. med. Katarzyna Wilemska-Kucharzewska
 10. mgr Marta Buczkowska
 11. dr n. o zdr. Małgorzata Ćwieląg-Drabek
 12. mgr Barbara Kozak (Kierownik Dziekanatu)
 13. mgr Grzegorz Kostelecki
 14. Edyta Zajda
 15. Aleksandra Głuszek