Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

 

Szanowny Pan
Wojciech Kuta
Redaktor Naczelny
rynekzdrowia.pl

 

       Mając na uwadze krytyczne uwagi zawarte w liście Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza, a opublikowane na łamach internetowych rynekzdrowia.pl jako Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach nie mogę pozostawić ich bez komentarza, a także proszę o przyznanie im analogicznie publicznego charakteru.

       Na wstępie wyjaśniam, co następuje:

       Studia podyplomowe z zakresu „homeopatia w medycynie niekonwencjonalnej i farmacji” uruchomione zostały na wniosek Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, którego Rada - zgodnie z przyznanymi jej ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) kompetencjami, zatwierdziła ich szczegółowy plan i program. Studia podyplomowe z zakresu homeopatii kierowane są do magistrów farmacji oraz lekarzy, zaś program dostępny jest na stronach internetowych Uczelni.

       Nadzór jak i koordynacja spraw związanych z kształceniem podyplomowym, w tym w zakresie studiów III stopnia (podyplomowych) w SUM, należy do Prorektora ds. Szkolenia Podyplomowego – prof. dr hab. n. med. Krystyny Olczyk.

       Organizator studiów podyplomowych z zakresu homeopatii, tj. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej przy podejmowaniu uchwały opiniującej ich utworzenie, uwzględnił, że:

  1. stanowić one będą alternatywę do kursów wykazywanych do realizacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jak również organizowanych przez stowarzyszenia lekarskie. Informacja o kursie, którego celem jest pogłębienie wiedzy na temat terapii i środków homeopatycznych dostępna jest bezpośrednio na stronach internetowych CMKP jako tematy do realizacji w latach 2014/2015 zatwierdzone przez Dyrektora tej jednostki,
  2. obszar kształcenia studiów podyplomowych jest zgodny z kierunkiem studiów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, tj. mieści się w dyspozycji zapisu art. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  3. umocowanie środków homeopatycznych w sferze prawnej pozostaje bezdyskusyjne, definiowane jest bowiem wprost w art. 2 pkt. 29 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z  2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), a produkty te wpisane są do urzędowego wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

       W mojej ocenie istotnym jest, że:

  • obowiązujące przepisy prawa jednoznacznie dookreślają status tego rodzaju środków, włączając je do produktów leczniczych podlegających – jak inne leki ordynowaniu z tzw. „przepisu lekarza” – a zatem utożsamianie ich przez Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej jako „(…)działalność uzdrowicielska (…)” nie znajduje żadnego uzasadnienia. Ponadto wszelkie kierowane wobec lekarzy stosujących homeopatię zarzuty o działania niezgodne z etyką lekarską są oczywiście chybione,
  • okoliczność uznania stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej, która „negatywnie oceniła zjawisko stosowania homeopatii (…) a także organizowanie szkoleń w tych dziedzinach przez instytucje i organizacje mające sprawować pieczę nad prawidłowym wykonywaniem zawodów medycznych” za praktykę ograniczającą konkurencję, a naruszenia w tym zakresie  - zgodnie z Decyzją Nr DOK-6/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – zakwalifikowano do istotnych. Zgodnie z pozyskanymi informacjami, do chwili obecnej przedstawiona decyzja nie została przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmieniona.

Niezależnie od przedstawionych aspektów formalno-prawnych wskazuję, że jako Rektor reprezentuję publiczną uczelnię o charakterze uniwersyteckim, otwartą na dyskusję, wymianę informacji o prowadzonych badaniach przy poszanowaniu godności i tolerancji, a co za tym idzie wszelkie skrajne poglądy nie mogą uzyskiwać mojej akceptacji. Pragnę podkreślić, że autorytet Uniwersytetu buduje się m.in. poprzez otwartość na myśli i poglądy oraz zapewnienie dyskusji we wszystkich obszarach będących przedmiotem zainteresowania przedstawicieli środowiska medycznego, farmaceutycznego i nauk o zdrowiu.

Pozwalam sobie zauważyć, że będąca w Polsce przedmiotem polemiki homeopatia wykładana jest na wielu europejskich uniwersytetach. Dla przykładu, powołując się na „raport” opublikowany w czasopiśmie medycznym „Służba Zdrowia” z dnia 30 czerwca 2008 r. „(…) We Francji homeopatia jest wykładana na wydziałach medycznych w siedmiu uniwersytetach, a Francuska Izba Lekarska uznała oficjalnie praktykę homeopatyczną. W Niemczech homeopatia jest wykładana na czterech uniwersytetach, zaś w Austrii jest oficjalnie uznawaną umiejętnością medyczną – konsultacje homeopatyczne odbywają się pięciu szpitalach publicznych. (…)”

Na marginesie pozwalam sobie nadmienić, że jako lekarz oczekiwałbym zdecydowanego i jednoznacznego stanowiska samorządu lekarskiego tam, gdzie faktycznie występują zagrożenia dla zdrowia i życia związane ze skutkami powszechnego stosowania przez pacjentów nachalnie reklamowanych w mediach w ostatnich latach i dostępnych bez recepty środków farmakologicznych oraz suplementów diety.

Reasumując podkreślam, że Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach prowadzi kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów w ramach właściwych do tego obszaru wiedzy wydziałów, tj. Lekarskiego w Katowicach oraz Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia określonymi Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 631).

Z poważaniem

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]

Wersja pdf.

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.