Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych

Czas realizacji projektu 1.06.2015 - 31.05.2018

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany STRATEGMED

Informacje o projekcie

Celem konsorcjum VALE jest opracowanie oraz walidacja w warunkach modelowania 3D, testów laboratoryjnych oraz przedklinicznych i klinicznych nowego systemu dedykowanego do leczenia PVL (balon wymiarujący oraz okluder). Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie pacjentom i lekarzom dostępu do nowych technologii oraz poprawa skuteczności leczenia. Produktem będą innowacyjne wyroby medyczne oraz inne wartości własności intelektualnej, które mogą poprawić konkurencyjność polskiego przemysłu medycznego.

Lider konsorcjum Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Realizatorzy projektu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca z siedzibą w Katowicach,

Balton Sp. z o.o.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum z siedzibą w Krakowie,

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu,

Krakow Cardiovascular Research Institute Sp. z o. o.

 

Kierownik Merytoryczny Projektu w SUM prof. dr hab. n. med. Michał Tendera