Plakat

W Gliwicach odbędzie się wykład Prof. Magdaleny Żmudzińskiej-Nowak „Meandry dziedzictwa architektury, konteksty i interpretacje”.


[Przesłano przez: Bożena Langner]