25 maja w Auli A-3 im. Prof. W. Zahorskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się uroczystość pożegnania 41 zmarłych osób, które przekazały swoje ciała na potrzeby nauki.

Był to już XVI uroczysty Pochówek Darczyńców. Jest on częścią Programu Świadomej Donacji Zwłok, objętego Memoriałem im. o. Profesora Józefa Marii Bocheńskiego - zakonnika, profesora, myśliciela i niepoprawnego optymisty, którego wolą było, by jego ciało zostało przekazane na cele naukowe ukochanemu Uniwersytetowi we Fryburgu, w którym był wieloletnim profesorem.

W uroczystości uczestniczyli Wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula, Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda, Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot, kierownik Zakładu Anatomii WNoZ dr Wirginia Likus, krewni Darczyńców, studenci, lekarze i pracownicy naukowi.

Zebranych na uroczystości powitał kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor.

Po ekumenicznym nabożeństwie pogrzebowym prochy Darczyńców zostały przewiezione do Parku Pamięci w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.

Program Świadomej Donacji Zwłok został opracowany i jest prowadzony przez Katedrę i Zakład Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pierwszy pochówek szczątków osób, które swoje ciała po śmierci postanowiły oddać nauce odbył się w 2004 r.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]