Dni Otwarte Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

W dniach 14-15 kwietnia br. Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym zaprasza na Dni Otwarte, które odbędą się  w Zabrzu-Rokitnicy przy ul. Jordana 19.

 

Program Dni Otwartych:

I dzień

900 -  915     -   Inauguracja Dni Otwartych 2014  z udziałem Władz Uczelni i Wydziału     Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
9­­­15 - 945   -   Wykład inauguracyjny  „Stres, emocje, mózg” - Prof. dr hab. n. med. J. Jośko-Ochojska – Katedra i Zakład Medycyny  i Epidemiologii Środowiskowej  
1000 -1345    -   Zajęcia panelowe:

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland

Pierwsza pomoc, czyli zostań bohaterem osiedla w 2 minuty - „Iskra dla serca” jest akcją edukacyjno-promocyjną, której podstawowym zadaniem jest zwiększyć świadomość społeczną w kwestii udzielania pierwszej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Automatycznych Defibrylatorów  Zewnętrznych (AED).

Podczas spotkania uczniowie zapoznają się z problemem nagłego zatrzymania krążenia. W pierwszej części, po krótkim wstępie teoretycznym,  obejrzą pokaz prawidłowo wykonanych podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, przeprowadzonych przy użyciu fantomu oraz AED. Druga część poświęcona będzie praktycznemu wykorzystaniu zdobytej wiedzy. Uczniowie przystąpią do ćwiczeń pod czujnym okiem instruktorów.   

 

Zajęcia w Katedrze i Zakładzie Ogólnej Biologii Lekarskiej 

  1. Zwiedzanie pracowni biologii molekularnej - pokazanie wyposażenia pracowni: izolacji DNA, izolacji RNA, PCR, elektroforezy i ilościowej PCR w czasie rzeczywistym. Omówienie podstawowych procedur przeprowadzanych w w/w pracowniach.
  1. Izolacja genomowego DNA - uczestniczenie w procedurze izolacji genomowego DNA; pod okiem osoby prowadzącej uczniowie będą mogli wykonać proste czynności laboratoryjne.
  1. Rozmaz krwi obwodowej. Chromatyna płciowa X - oglądanie wybarwionych rozmazów krwi obwodowej, rozpoznawanie komórek krwi i poszukiwanie chromatyny płciowej X w postaci pałeczki dobosza.
  1. Omówienie wybranych pasożytów krwi, tkanek, przewodu pokarmowego oraz ektopasożytów oraz wywoływanych przez nie chorób - prezentacja wybranych pasożytów (preparaty mikroskopowe, preparaty totalne) oraz omówienie wywoływanych przez nie chorób. Projekcja filmu dotyczącego roli kleszcza pastwiskowego jako wektora kleszczowego zapalenia mózgu.

 

Zajęcia w Katedrze i Zakładzie Fizjologii

 

  1. Badanie pola widzenia (perymetria) - przedstawiona przed rozpoczęciem badania prezentacja w ciekawy i popularnonaukowy sposób przybliży zagadnienie pola widzenia (również w świecie zwierząt) i chorób związanych z jego upośledzeniem (jaskra, odwarstwienie siatkówki). Następnie spośród słuchaczy zostaną wybrani ochotnicy, na których zostanie przeprowadzone badanie perymetryczne. 
  2. Analiza składu ciała metodą impedancji  bioelektrycznej - impedancja bioelektryczna jest metodą analizy składu ciała polegającą na pomiarze oporu elektrycznego, jakie stawiają poszczególne tkanki naszego ciała. Badanie jest niezwykle przydatne w projektowaniu programów żywieniowych.
  3. Wykrywacz kłamstw - czyli enigmatyczne zapisy fal EEG  na wesoło – w formie prezentacji o zapisach i falach elektrycznych  naszego organizmu 
    Prezentacja sprzętu, Ćwiczenia z ochotnikami

 

Pomiar składu ciała za pomocą impedancji bioelektrycznej to metoda prosta i łatwa do przeprowadzenia, możliwa do wykonania w niemalże każdych warunkach a przede wszystkim nieinwazyjna.

Jak jednak jest to możliwe skoro każda błona komórkowa ciała ludzkiego składając się z lipidów stanowi kondensator prądu elektrycznego i dlaczego metoda jest nieinwazyjna skoro „kopiemy” ludzi prądem?

Wykłady:

  Metabolizm – Katedra i Zakład Biochemii

II dzień

900 – 945       -  Wykład Inauguracyjny (Patrzeć nie znaczy widzieć – iluzje optyczne
1000 – 15.00   -  Zajęcia panelowe

                       

Wykłady:

- „Co roboty robią w medycynie/ Jak się robi sztuczne serce”. – Instytut Protez Serca - 

Dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat

- „Jak uczyć się skutecznie”- Katedra Chemii

- Wykład zamykający: „Mózg konsumenta i (nie) racjonalne zakupy? - Katedra i Zakład Fizjologii

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]