18.05.2019 roku odbyła się gala wręczenia nagród „FLORIANY”, która jest najważniejszą nagrodą w roku w środowisku strażaków.

Pracownik Katedry i Zakładu Patomorfologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu dr n.med. Tomasz Męcik-Kronenberg otrzymał to wysokie wyróżnienie w kategorii edukacja – projekt realizowany samodzielnie. To już drugie wyróżnienie Pana Doktora – pierwsze otrzymał w tej samej kategorii w roku 2017.

FLORIANY zwane „OSCAREM STRAŻACKIM” to ogólnopolski konkurs na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem Straży Pożarnej i Samorządów. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.

Działania edukacyjne realizowane przez dr n.med. Tomasza Męcika-Kronenberga pt. „Szkoła inteligencji emocjonalnej – projekt GŁASKACZE - czyli nauka empatii z ogonem” były realizowane z psami poszukiwawczymi.

Dzieci, po spotkaniach, których odbyło się w sumie kilkadziesiąt, nie tylko były bardziej świadome, jak lepiej i pewniej działać w sytuacjach nadzwyczajnych, ale również jak im przeciwdziałać. Wnioski praktyczne wynikające z tych spotkań to przede wszystkim potrzeba ich przeprowadzania w środowisku najmłodszych, ponieważ tylko takie działania mogą spowodować wystąpienie prawidłowych reakcji w sytuacjach potrzeby udzielenia pomocy oraz zrozumienie zjawiska współodczuwania, czyli empatii.

Gratulujemy


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]