W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE), które miały na celu promocję projektów dofinansowanych ze środków UE w Polsce, 10 maja 2019 r. można było zapoznać się z nowoczesnymi technologiami dydaktycznymi w Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Goście mogli wysłuchać prezentacji dotyczących znaczenia symulacji medycznej w dydaktyce, zwiedzić Centrum (m.in. sale symulacyjne, ambulans ratunkowy), a także poznać podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przeprowadzić osłuchiwanie tonów serca i szmerów oddechowych symulatora pacjenta, nauczyć się podłączać aparaturę (EKG, pulsoksymetr, pomiary ciśnienia) oraz obsługiwać defibrylator automatyczny AED. Najwytrwalsi mogli także samodzielnie dokonać ekstracji zęba.

Centrum Symulacji Medycznej posiada symulatory pacjentów, które krwawią, pocą się, sinieją a nawet rozmawiają ze studentami. Z kolei dwie sale wyposażone w prawdziwe unity stomatologiczne i fantomy pozwalają na ćwiczenie umiejętności manualnych przyszłych dentystów. Modele zębów, których struktura odwzorowuje różne przypadki kliniczne, pozwalają na naukę leczenia próchnicy, zakładania wypełnień czy preparację kanałową. Wszystko przebiega tak, jak w prawdziwym gabinecie.

Przypomnijmy, że Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego powstało w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Dofinansowanie z UE wyniosło niemal 23 mln zł z przeznaczeniem na Centra Symulacji Medycznej w Zabrzu i Katowicach. W sumie koszt zabrzańskiego obiektu to ponad 35 mln zł, na który – obok środków z projektu – złożyły się pieniądze z Ministerstwa Zdrowia, uczelni, Urzędu Miasta Zabrze oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


[Przesłano przez: Bożena Langner]