23 marca br. Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Sosnowiec zorganizowało akcję prozdrowotną „Skonsultuj z Farmaceutą – Nadciśnienie”. Tegoroczna edycja odbyła się w Centrum Handlowym Plejada w Sosnowcu.

Podczas wydarzenia studenci instruowali pacjentów jak prawidłowo przeprowadzać pomiary ciśnienia tętniczego krwi oraz glikemii, udzielając dodatkowo informacji odnośnie zachowań prozdrowotnych oraz profilaktyki cukrzycy i nadciśnienia. W ramach merytorycznego przygotowania wolontariuszy odbył się wykład „Żywienie w nadciśnieniu tętniczym”, przeprowadzony przez Panią dr n. med. Magdalenę Kimsę-Dudek reprezentującą Zakład Nutrigenomiki i Bromatologii.
Ponadto pacjenci mieli możliwość dokonania analizy składu ciała pod względem zawartości tkanki tłuszczowej oraz uzyskania porady trenera, a absolwentka studiów licencjackich na kierunku kosmetologia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu prowadziła dermokonsultacje. Dostępne było również stanowisko aromaterapii, przy którym studenci prezentowali olejki eteryczne dostępne w aptece oraz sposoby ich użycia. W czasie trwania wydarzenia dostępni byli magistrzy farmacji, którzy stanowili wsparcie merytoryczne dla wolontariuszy i udzielali porad farmaceutycznych pacjentom. 
Dla najmłodszych przygotowany został kącik farmaceutyczny, gdzie poprzez zabawę mogli zapoznać się z pracą farmaceuty i wykonać „cukierkową receptę”. Tym przyjemnym sposobem studenci starają się uświadamiać zarówno dzieci, jak i obserwujących rodziców o bezpieczeństwie stosowania leków.
Wydarzenie kolejny raz przyciągnęło sporą liczbę zainteresowanych, co pozwala na zwrócenie uwagi na znaczącą rolę farmaceuty w ochronie zdrowia. Stanowiska odwiedziło blisko 200 osób, a prowadzone każdorazowo anonimowe ankiety dotyczące stanu wiedzy społeczeństwa na temat zdrowia, stanowiły świetną okazję do dyskusji i edukacji w zakresie chorób metabolicznych.
Akcja odbyła się pod Honorowym Patronatem Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz Prezydenta Miasta Sosnowca.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]