W dniu 25 kwietnia 2019 roku w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie odbył się "Dzień Medyczny".

Wydarzenie to miało na celu promocję kształcenia na kierunkach medycznych naszego Uniwersytetu oraz zwiększanie świadomości zdrowotnej młodzieży. Pod kierunkiem nauczycieli akademickich Zakładu Pedagogiki Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych studenci kierunków Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, Położnictwo oraz doktoranci Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach i Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przeprowadzili prelekcje i warsztaty przybliżające tematykę pracy w zawodach medycznych oraz zaprezentowali dostępne ścieżki kształcenia i doskonalenia zawodowego.


[Przesłano przez: Aleksnadra Wilk]