W dniach 24-25 kwietnia 2019 r. odbyła się Konferencja International Medical Congress of Silesia „SIMC” 2019 organizowana przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach we współpracy z Samorządem Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Konferencja po raz kolejny cieszyła się ogromną popularnością wśród studentów wszystkich wydziałów SUM, młodych lekarzy, oraz studentów wielu polskich uczelni medycznych.
Hasło tegorocznej Konferencji brzmiało „Project: Experience”.

Podczas Konferencji zaprezentowano 496 prac podzielonych na 35 sesji plenarnych, w tym 3 sesje przeznaczone dla uczestników studiów doktoranckich.
W tegorocznej edycji Konferencji udział wzięło 1440 uczestników z 19 ośrodków akademickich, w tym z 16 polskich uczelni, w tym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Opolskiego oraz z 3 ośrodków zagranicznych - Danylo Halytsky Lviv National Medical University, High Institute
of Public Health, Alexandria University, Zaporizhzhia State Medical University.
Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach praktycznych z tematyki: badania USG, kosmetologii, szycia chirurgicznego, fizjoterapii, biotechnologii oraz w szkoleniu z posługiwania się w pracy naukowej bazami takimi jak Scopus i Mendeley. Dla uczestników została także przygotowana prezentacja pierwszej na polskim rynku mobilnej głowicy do badania USG z możliwością jej samodzielnego przetestowania. Szkolenia prowadzili nauczyciele akademiccy oraz doktoranci SUM, a także zaproszeni specjaliści.
Sesje plenarne odbywały się w środę 24 kwietnia od godz. 9.00 oraz w czwartek 25 kwietnia od godz. 8.30. W czwartek o godz. 15.30 odbyło się uroczyste podsumowanie Konferencji wraz z ogłoszeniem wyników sesji plenarnych i nagrodzeniem najlepszych prac. Na stronie Studenckiego Towarzystwa Naukowego znajduje się wykaz wszystkich nagród przyznanych podczas sesji studenckich (ponad 140 nagród w 32 kategoriach)
http://stn.sum.edu.pl/images/Pliki/zarzad_2018_2019/DYPLOMY-SIMC-2019.pdf
oraz link do wyników sesji doktoranckich (10 nagród)
http://doktoranci.sum.edu.pl/?r=artykul/view&id=41

Podczas uroczystego zakończenia została także wręczona Nagroda im. Prof. F. Kokota Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dla Nauczyciela Akademickiego wybitnie zasłużonego dla rozwoju i promocji działalności naukowej studentów, której Laureatem został Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych. Wykład honorowy podczas zakończenia Konferencji wygłosiła Pani Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń. Wykład poświęcony był zagadnieniu personalizacji medycyny, w kontekście jej stałego rozwoju oraz zindywidualizowanego podejścia do pacjenta.


[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]