Rekrutacja

Informujemy, że w wyniku zakończonej procedury rekrutacyjnej do udziału w kursach języka angielskiego dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych SUM (rekrutacja w dniach 16 i 17 kwietnia 2019 r. oraz I nabór uzupełniający) zaplanowano utworzenie następujących grup szkoleniowych:

• 1 grupa języka specjalistycznego dla pracowników biblioteki SUM
• 1 grupa języka specjalistycznego dla pracowników administracyjnych (język urzędowy)
• 14 grup języka angielskiego z podziałem na następujące lokalizacje i grupy:

- Sosnowiec – grupa A2 oraz grupa B1
- Bytom – grupa B1 oraz grupa B2
- Zabrze – grupa A1 (poziom A0)
- Rektorat – grupa A1 (poziom 0), grupa A2, grupa B1 oraz grupa B2
- Katowice – Ligota – grupa A1 (poziom 0), grupa A2, grupa B2 oraz dwie grupy B1

W związku z faktem, że w niektórych z ww. grup nie wyczerpano maksymalnej liczby osób, ogłaszamy II nabór uzupełniający.

Informujemy, że biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki rekrutacji, II nabór uzupełniający będzie dotyczył tylko wolnych miejsc w nw. grupach:

- język specjalistyczny dla pracowników biblioteki SUM- 4 miejsca wolne
- język specjalistyczny dla pracowników administracyjnych (język urzędowy) – 3 miejsca wolne
- Sosnowiec, grupa B1 – 1 miejsce wolne
- Bytom, grupa B1 – 3 miejsce wolne
- Bytom, grupa B2 – 4 miejsca wolne
- Rektorat, grupa B2 – 3 miejsca wolne
- Rektorat, grupa A1 poziom 0 – 2 miejsca wolne
- Katowice Ligota, grupa B1 – 4 miejsca wolne
- Katowice Ligota, grupa B2 - 4 miejsca wolne

UWAGA – w II naborze uzupełniającym mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani pracownicy administracyjni i dydaktyczni SUM, którzy spełniają kryteria udziału wynikające z Regulaminu (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM). W szczególności mogą w nim wziąć udział pracownicy, którzy w wyniku dotychczasowej rekrutacji znaleźli się na listach rezerwowych lub na listach osób niezakwalifikowanych, a są w dalszym ciągu zainteresowani udziałem w kursie i chcą zdecydować się na udział w innej lokalizacji, niż ta którą pierwotnie wybrali (pod warunkiem, że są wolne miejsca w grupie, której poziom reprezentują, zgodnie z rozpiską powyżej). Jednakże przypominamy, że kurs trwa 30 tygodni.

II nabór uzupełniający odbędzie się w okresie:

od 30 kwietnia 2019 r. od godziny 7:30 do 8 maja 2019 r. do godziny 14:00 poprzez formularz rekrutacyjny online, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu, w zakładce Formularz rekrutacyjny

https://sum.edu.pl/uczelnia/pracownik/welcome-to-sum

Będzie on aktywny w ww. terminie i dostępny dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na obecność w ww. dniach w miejscu pracy (możliwość rekrutacji będzie zależna tylko od dostępności do Internetu w wyżej wskazanym okresie).

W przypadku kursu języka angielskiego ogólnego dla poziomów A2 – B2, kandydat jest zobowiązany do rozwiązania testu językowego na platformie e-learningowej SUM, do czego niezbędny jest adres e-mail pracownika i hasło.

UWAGA – pracownicy nieposiadający służbowego e-maila są proszeni o skontaktowanie się z Działem ECI.

Szczegóły dotyczące rekrutacji w projekcie zostały określone w Regulaminie, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM. Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu są dostępne na stronie internetowej projektu

https://sum.edu.pl/uczelnia/pracownik/welcome-to-sum