Baner 2

W dniu 12 kwietnia 2019 r. odbyło się w Sali Konferencyjnej budynku Stalexportu, przy ulicy Mickiewicza 29, IV Ogólnopolskie Sympozjum, poświęcone diagnostyce i leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.

To miejsce szczególnie bliskie wielu osobom, w którym odbywały się legendarne już międzynarodowe wydarzenia naukowe oraz Zebrania Oddziału Śląskiego PTOiTr. Patronat Merytoryczny objęła Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Górnośląskiego Centrum Medycznego SUM w Katowicach – Ochojcu. Tegorocznymi tematami obrad były: „Błędy, alergia, powikłania i rehabilitacja w aloplastyce kolana – standardy postępowania”. Wybór poruszanych zagadnień nie był przypadkowy, ponieważ z jednej strony wzrasta liczba implantowanych endoprotez kolana, a z drugiej udział procentowy wyników nie w pełni satysfakcjonujących pacjentów i lekarzy jest nada stosunkowo duży. Wybrane zagadnienia stanowią istotę długotrwałej biofunkcjonalności endoprotez, są problemem interdyscyplinarnym oraz

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 1

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 2

ogólnoświatowym i stałym przedmiotem polemik. Wzorem poprzednich lat zaprosiłem wybitnych wykładowców, w przekonaniu, że podzielą się z nami bogatymi doświadczeniami zawodowymi oraz wezmą udział w konstruktywnej i twórczej dyskusji. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi profesorowie: Magdalena Wilk-Frańczuk z Krakowa, Ireneusz Babiak, Artur Stolarczyk i Jarosław Deszczyński z Warszawy, Wojciech Marczyński i Jacek Kowalczewski z Otwocka oraz Tadeusz Trzaska

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 3

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 4

z Poznania. Pamiętałem także o naszych seniorach, dr n. med.: Adamie Maternie, Jerzym Edwardzie Nowickim, Adamie Śliwińskim i Henryku Wojtaszku. Licznie zgromadzeni uczestnicy podkreślali bardzo wysoki poziom naukowy i praktyczny sympozjum, zwracając uwagę na wspaniałe wystąpienia wspomnianych autorytetów, asystentów kierowanej przeze mnie jednostki oraz lek. Marka Hawranka z Zabrza-Biskupic. W części historycznej przybliżyłem sylwetkę jednego z najlepszych polskich lekarzy

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 5

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 6

ortopedów i traumatologów, ucznia prof. Adama Grucy oraz wieloletniego kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu, prof. Gabriela Wejsfloga. Wielkim zaszczytem był Honorowy Patronat wybitnych osobistości naszego regionu, który podniósł w zdecydowany sposób rangę tego cyklicznego wydarzenia: Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka, Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, Prezydenta Miasta Katowice

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 7

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 8

Marcina Krupy, Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Przemysława Jałowieckiego i Dyrektora Górnośląskiego Centrum Medycznego SUM w Katowicach – Ochojcu Klaudii Rogowskiej. Pragnę wyrazić nadzieję, że IV edycja była atrakcyjna i pożyteczna, stała się okazją do rozpropagowania ważnych osiągnięć naszej specjalizacji, nowatorskich metod operacyjnych i nowoczesnych implantów, stworzyła impuls do podjęcia nowych badań, a także przyczyni się do poprawy wyników

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 9

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 10

leczenia. Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się przyjechać ponownie na Śląsk i wziąć udział w tym przedsięwzięciu naukowym. Wspomnienia przyjaznej atmosfery, dydaktyki w najlepszym wydaniu i serdecznych rozmów w kuluarach pozostaną z pewnością na długo w naszej pamięci. Zawsze staram się zapraszać osoby, które są wybitnymi ekspertami i wzorem dla młodego pokolenia.

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 11

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 12

Na zdjęciach od początku: wręczenie Odznaczenia „Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii” dr hab. n. med. Ireneuszowi Babiakowi. Moderatorzy od lewej: Ireneusz Babiak, Tadeusz Trzaska, Jacek Kowalczewski i Jarosław Deszczyński. Wykładowcy: Sławomir Dudko, Paweł Kosior, Konrad Kopeć, Marek Hawranek, Tadeusz Trzaska, Jakub Kamiński, Przemysław Bereza, Piotr Wojciechowski, Mariusz Nowak, Hanna Sikora, Anna Wesnerowicz, Krystyna Krerowicz-Czeladzka i Marcin Borowski.

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 13

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 14

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 15

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 16

Ważne i cenne uwagi przedstawiają w dyskusji profesorowie: Wojciech Marczyński, Tadeusz Trzaska i Jacek Kowalczewski. W dalszej części nieoficjalne rozmowy z emerytowanymi już niestety ordynatorami Oddziałów Urazowo-Ortopedycznych w Rudzie Śl. (Adamem Śliwińskim z lewej) i Wodzisławiu Śl. (Henrykiem Wojtaszkiem). Dopisali Uczestnicy Sympozjum – ordynatorzy oddziałów, asystenci, rehabilitanci i pielęgniarki. Cieszy obecność doświadczonych oraz początkujących lekarzy.

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 17

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 18

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 19

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 20

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 21

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 22

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 23

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 24

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 25

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 26

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 27

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 28

Dziękuję wszystkim, którzy przyjechali na Śląsk i wzięli udział w tym przedsięwzięciu naukowym.
Koordynator merytoryczny Sympozjum
Prof. dr hab. n. med. Damian KUSZ

PROGRAM
https://poitr2019.kongresy.com.pl/programme-pl/

20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 29 20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 30 20190423 Kolano2019Sprawozdanie img 31

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]