Nagrodzeni

900 uczestników, 10 sesji tematycznych, ponad 70 prelegentów – tak można podsumować XXIV Międzynarodowy Kongres OSOZ „Lecznictwo Szpitalne – Druga Linia Ochrony Zdrowia na Platformie OSOZ”, który odbył się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

To również 21 wystawców z innowacyjnymi rozwiązaniami w Strefie Nauki, w tym Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, który prezentował wysokospecjalistyczne usługi badawcze i innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Kongres zakończył się Galą Liderów Ochrony Zdrowia, w której uczestniczyło ponad tysiąc gości – przedstawicieli rynku zdrowia i farmacji. Podczas uroczystości, która odbyła się w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, najlepszym wręczono nagrody. Za innowacyjne pomysły w ochronie zdrowia, Kapituła przyznała Górnośląskiemu Centrum Medycznemu im. prof. Leszka Gieca SUM „Brązowego Lidera”. Doceniła współpracę kardiologów i kardiochirurgów GCM z wydziałem inżynierii biomedycznej Politecnico di Milano, dzięki której w 2018 roku w szpitalu wykonano zabiegi przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej (TAVI) z użyciem systemu wirtualnej rzeczywistości Microsoft HoloLens.

Z kolei nagrodę „Srebrny Lider” w kategorii „Promocja Zdrowia i Profilaktyka” przyznano Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland, którego śląski oddział angażuje studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kapituła doceniła zaangażowanie w promocję profilaktyki prozdrowotnej.

Odebranie nagrody

Przypomnijmy, że podczas Kongresu poruszano zagadnienia cyfryzacji, która jest obecna w medycynie i farmacji. Na całym świecie e-zdrowie dynamicznie się rozwija – z korzyścią zarówno dla pracowników ochrony zdrowia, jak i pacjentów.

Kongres OSOZ został objęty Patronatem Honorowym Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Wszystkim Liderom Ochrony Zdrowia gratulujemy!


[Przesłano przez: Bożena Langner]

[Zdjęcia źródło: www.gcm.pl]