Plakat w bibliotece

Do 19 maja 2019 roku w Bibliotece Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Warszawskiej 14 można zwiedzać wystawę poświęconą Śląskiej Nagrodzie Naukowej 2019. To wyróżnienie przyznawane badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki, mają szczególne osiągnięcia artystyczne, jak również promują śląską naukę i sztukę na arenie krajowej i międzynarodowej.

12 stycznia 2019 roku podczas inauguracji 3. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE statuetki wręczone zostały uczonym i twórcom z sześciu jednostek naukowych: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, a także Akademii Wychowania Fizycznego i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Spośród trzydziestu nominowanych do Śląskiej Nagrody Naukowej kapituła wyłoniła siedmiu laureatów. Uhonorowana została m.in. prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła, kierownik Katedry Patofizjologii i Endokrynologii oraz Kliniki Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
W tym roku przyznano specjalną Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta Katowice i wyróżnienia dla doktorantów, m.in. Zuzanny Rzepki ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!


[Przesłano przez: 
Bożena Langner]