12 kwietnia 2019 r., w auli Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8, odbyło się uroczyste Dyplomatorium dla 137 absolwentów kierunku Farmacja, połączone z wręczeniem prawa wykonywania zawodu.

W uroczystości wzięli udział: prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka – Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego SUM w Katowicach, Władze Wydziału, przedstawiciele Rady Wydziału, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele organizacji studenckich oraz bliscy i rodziny absolwentów.
Były gratulacje, życzenia dalszych sukcesów. Zebrani mieli okazję wysłuchać wykładu dr n. chem. Danuty Pentak „Zastosowanie liposomów w transporcie związków leczniczych”.

Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


[Przesłano przez: Bożena Langner]