Okładka

Na polskim rynku wydawniczym ukazała się pierwsza monografia poświęcona "dopalaczom" ( red. A. Krakowiak, A. Rutkiewicz) pt. „Dopalacze” – od teorii do praktyki klinicznej.

Pracownicy Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM: mgr Ewelina Pieprzyca i dr Rafał Skowronek są współautorami następujących rozdziałów i podrozdziałów:

- Możliwości i ograniczenia diagnostyki laboratoryjnej zatruć nowymi środkami psychoaktywnymi,
- Zatrucie nowymi środkami psychoaktywnymi jako przyczyna zgonu,
- Przestępstwa popełniane pod wpływem nowych środków psychoaktywnych.

„Monografia „Dopalacze” – od teorii do praktyki klinicznej jest pierwszym na polskim rynku tak kompleksowym opracowaniem dotyczącym bardzo aktualnego problemu, jakim są nowe substancje psychoaktywne zwane „dopalaczami”. Szczególnie cenne jest to, że dokonał tego doskonale dobrany multidyscyplinarny zespół wielu profesjonalistów mających w swojej pracy do czynienia z problemami związanymi z „dopalaczami” (…). Książka powinna stać się lekturą obowiązkową wszystkich lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek, którzy w swojej pracy mają lub mogą mieć do czynienia z pacjentem będącym pod wpływem substancji psychoaktywnych.”

Z recenzji prof. dr hab. n. med. Jolanty Walusiak-Skorupy


[Przesłano przez:  Agata Kalafarska-Winkler]