Statuetka

29 marca 2019 r. odbyła się XV Finałowa Gala „Miłosierny Samarytanin Roku 2018”.

Tradycyjnie w Auli Jana Pawła II przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach przyznano statuetki oraz wyróżnienia tym, którzy na co dzień bezinteresownie niosą pomoc Drugiemu Człowiekowi. Organizatorami tegorocznego Plebiscytu oraz Gali było: Stowarzyszenie Wolontariat św. Eliasza przy współudziale Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

W I Kategorii – Pracownik służby zdrowia – statuetkę „Miłosierny Samarytanin roku 2018” otrzymała m.in. prof. dr hab. n. med. Ewa Kucewicz-Czech kierownik Kliniki Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W uzasadnieniu organizatorzy napisali: „Pani Profesor stara się zapewnić dobrostan psychiczny i fizyczny każdemu z pacjentów poprzez kompleksową pracę, blisko przy łóżku chorego, nie zza komputera. Zawsze znajdzie czas dla chorego, ale także dla personelu, gdy ten jest w kłopocie. Jest bardzo zaangażowana w kształcenie studentów oraz lekarzy, aby potrafili jak najlepiej udzielać pomocy chorym. Pani Profesor to ciepły, dobry człowiek, który potrafi słuchać i rozmawiać. Otwartość i spokój Pani Profesor są dużą opoką dla pacjentów oraz ich rodzin”.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]