W Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie, koło Warszawy, odbyła się gala finałowa IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, w ramach którego wyróżniane są najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe kierunki, programy studiów na polskich uczelniach.

Certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością” Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznaje tym kierunkom i specjalnościom, które odpowiadają na potrzeby rynku pracy i spełniają oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego.
W gronie liderów efektywnej edukacji akademickiej znalazł się Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Kierunek „Zarzadzanie Ryzykiem Zdrowotnym”, studia I° i II°, prowadzony przez Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu ponownie uzyskał certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością”. Przyznano go również kierunkowi „Neurobiologia”, studiom II°, prowadzonemu przez Wydział Lekarski w Katowicach.

Certyfikat ten posiadamy już od 2019 r.

Dodatkowo kierunki „Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym”, studia I° oraz „Neurobiologia”, studia II° uzyskały „Laur Innowacji” – wyróżnienie specjalne - którym mogą poszczycić się kierunki studiów wdrażające najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierającej proces dydaktyczny.

Wyróżnionym gratulujemy!


[Przesłano przez: Bożena Langner]