W uznaniu wieloletniego wkładu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz bardzo dobrej współpracy ze śląskim samorządem lekarskim  i pomocy w realizacji jego ustawowych zadań, Śląska Izba Lekarska postanowiła uhonorować Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Złotym Odznaczeniem „Zasłużony dla Lekarzy Pro Medico”.

 

Nagrodę odebrał JM Rektor SUM prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki podczas XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy, który odbył się 5 kwietnia br. Dziękując za przyznane odznaczenie, JM Rektor zauważył, iż jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed którymi stoją uczelnie medyczne jest, obok stałego podnoszenia jakości kształcenia, przygotowanie studentów do bycia użytecznym w społeczeństwie. „ Uczelnie powinny myśleć długofalowo i konstruować program kształcenia tak, by zachęcał absolwentów do kontynuowania nauki np. na studiach doktoranckich czy podyplomowych” – dodał Rektor.

Wyróżnienie „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy” za wybitną działalność i szczególne zasługi na rzecz kształcenia podyplomowego otrzymała prof. dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii SUM.

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]

zdj:  Anna Zadora - Świderek "Pro Medico"