dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka

Postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora dr hab. n. med. Aleksandrze Kawczyk-Krupce.

Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a następnie szkoliła się, zdobywając kolejne stopnie naukowe i specjalizacje, w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w którym pracuje do dziś. Kieruje oddziałem angiologiczno-diabetologicznym oraz Ośrodkiem Diagnostyki i Terapii Laserowej w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu.

Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka, rozwijając międzynarodową współpracę naukową, odbyła liczne staże i szkolenia. Była zapraszana do ośrodków naukowych, w tym do Uniwersytetu w Toronto w Kanadzie (jako laureatka głównej nagrody za działalność naukową w Konkursie Młodych Naukowców), do Laserklinik Klinikum Neukölln w Berlinie, Instytutu Onkologii w Aviano we Włoszech, jako „Visiting Reasearcher” do Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu w Salzburgu w ramach programu „Erasmus” oraz jako „Inviting Professor”do Uniwersytetu Chińskiego w Hong-Kongu.

Tematyka badań naukowych Prof. dr hab. n. med. Aleksandry Kawczyk-Krupki konsekwentnie koncentruje się na badaniach klinicznych i podstawowych z zakresu diagnostyki i terapii fotodynamicznej, metod medycyny fizykalnej oraz chorób wewnętrznych, zwłaszcza schorzeń układu krążenia, w tym miażdżycy naczyń obwodowych, ran przewlekłych, choroby zakrzepowo-zatorowej.

Profesor Kawczyk-Krupka jest egzaminatorem lekarzy specjalizujących się z zakresu angiologii przy Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) w Łodzi, członkiem Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji. Do osiągnięć Profesor Aleksandry Kawczyk-Krupki na polu międzynarodowym można zaliczyć funkcję Sekretarza Generalnego Europejskiej Platformy Medycyny Fotodynamicznej (European Platform for Photodynamic Medicine- EPPM), a w Polsce udział w Wydziałowym Zespole ds. Jakości Kształcenia SUM oraz działalność we Władzach i Zarządzie Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.

Profesor Kawczyk-Krupka jest laureatką kilkunastu nagród, w tym międzynarodowych oraz Ministra Zdrowia i J.M. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za osiągnięcia w działalności naukowo-dydaktycznej.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Bożena Langner]