8-9 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbył się IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress) organizowany pod hasłem „Znacznie więcej niż medycyna“. Partnerem Instytucjonalnym Kongresu był Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Na agendę tegorocznego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych złożyło się ok. 60 sesji w pięciu głównych blokach zagadnień: polityka zdrowotna, finanse i zarządzanie, terapie, nowe technologie w medycynie oraz edukacja. Ideą przewodnią Kongresu - zgodnie z jego nazwą - były wyzwania, zarówno terapeutyczne, stojące przed specjalistami w poszczególnych dziedzinach medycyny, jak i organizacyjno-finansowe, którym sprostać muszą decydenci kształtujący systemy opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach.

Wśród prelegentów znaleźli się liczni przedstawiciele związani ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach (kolejność alfabetyczna):

dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, prezes elekt, Sekcja SM Polskie Towarzystwo Neurologiczne
dr hab. nauk o zdrowiu Anna Brzęk, kierownik, Zakład Kinezjologii, Katedra Fizjoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. n. med. Wojciech Cnota, kierownik, Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop, kierownik, Zakład Patologii Ciąży, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
prof. dr hab. med. Mariusz Gąsior, kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
dr hab. n. med. Joanna Głogowska-Szeląg, Katedra Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak, kierownik, Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. n. med. Dariusz Jastrzębski, Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Agata Kalafarska-Winkler, rzecznik prasowy, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Oliwia Khalil-Oliwa, Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kozielski, Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Wacław Kuczmik, kierownik, Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń́, Angiologii i Flebologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz, kierownik, Zakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierownik, Uniwersytet Trzeciego Wieku WNoZ
Dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek, kierownik, Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka, Klinika Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, Polskie Towarzystwo Okulistyczne
Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek, kierownik, Klinika Okulistyki i Katedry Okulistyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Okulistyczne
Dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat, dyrektor, Instytut Protez Serca, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek, kierownik, Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, konsultant wojewódzki w zakresie położnictwa i ginekologii
Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej SUM, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, konsultant krajowy w dziedzinie angiologii
Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, kierownik, Katedra Zdrowia Kobiety i Zakład Seksuologii, prorektor ds. rozwoju i promocji uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Solarz, kierownik, Zakład Parazytologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko, kierownik, Oddział Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach, Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, prorektor ds. nauki, Śląski Uniwersytet Medyczny, ordynator, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Jan Szewieczek, kierownik, Klinika Geriatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Tomasz J. Wąsik, kierownik, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Krystian Wita, p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii
Jolanta Wołkowicz, kierownik, Dział Promocji, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała, Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Śląski Uniwersytet Medyczny, pełnomocnik Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ds. programów rozwojowych i innowacji
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ziaja, konsultant, Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach, Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych na trwałe wpisał się do kalendarza najbardziej prestiżowych i opiniotwórczych wydarzeń, gromadzących co roku przedstawicieli szeroko rozumianego środowiska związanego z ochroną zdrowia.

[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]