8 marca 2019 r. podczas IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych po raz kolejny wręczono nagrody w plebiscycie Dziennika Zachodniego Hipokrates 2018. W tym roku Honorowym Hipokratesem został dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat, wybrany jednogłośnie przez kapitułę.

Pan dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat z wykształcenia jest fizykiem (w 1984 roku ukończył Uniwersytet Śląski), który swoje życie zawodowe związał z medycyną. W 1996 roku w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach obronił pracę doktorską, której tematem przewodnim było sztuczne serce, a w 2013 roku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach uzyskał habilitację z robotyki chirurgicznej. Od ponad 30 lat jest pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaangażowanym w kreowanie współczesnej medycyny. Propaguje ideę, że po dekadzie sukcesów w medycynie tele-informacji czas na tele-akcję, gdzie aktywność człowieka może być realizowana za pomocą robotów.

Członek Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z którego inicjatywy wprowadzono Akademicki Pas Startowy Innowacji Medycznej.

Wspiera aktywną, kreatywną młodzież i innowacyjne start-upy. Prowadzi Koło Naukowe im. prof. Zbigniewa Religi, które jest znane z promowania nowoczesnej chirurgii i bioinżynierii.

Pan dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat jest dyrektorem Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.

Zaprojektowane przez niego komory wspomagania serca POLVAD od 25 lat ratują życie. Jako pierwszy w kraju wprowadził i rozwija z zespołem medyczne zastosowania technologii wirtualnej przestrzeni oraz metody symulacji operacji chirurgicznych. Jest nazywany ojcem pierwszego polskiego i europejskiego robota kardiochirurgicznego Robin Heart, który ma szanse na wdrożenie kliniczne.

Jako założyciel i prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej od wielu lat organizuje konferencje i warsztaty dla profesjonalistów i hobbystów, naukowców
i młodzieży, m.in. BioMedTech Silesia, Roboty Medyczne.

Redaktor czasopisma Medical Robotics Reports oraz współautor/autor/redaktor siedmiu książek oraz kilkunastu patentów. Zaangażowany w realizację 16 grantów – od technologii membranowej, protez serca, protez zastawek serca, wykorzystania metod symulacji i komputerowego planowania operacji do konstrukcji i badań robotów chirurgicznych. Wielokrotnie doceniany, m.in. Nagrodą Ministra Zdrowia I stopnia w roku 1993; Honorowym Złotym Inżynierem Przeglądu Technicznego w 2007 roku; wyróżnieniem im. św. Kamila w 2008 roku. W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prywatnie dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat jest żeglarzem, poetą, muzykiem. Wraz ze swoimi byłymi studentami medycyny tworzy zespół o nazwie ZAWRATU, który w 2017 roku wydał płytę „Rok dobrego człowieka”.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]