Logo SUM

5 lutego br. odbyło się posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni (RKRUA), której przewodniczy prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Gospodarzem spotkania, które miało miejsce w budynku Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej był Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

W spotkaniu udział wzięli Rektorzy i Prorektorzy uczelni z województwa śląskiego i opolskiego oraz Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, przedstawiciel Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych oraz Rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego.

Głównym punktem porządku obrad RKRUA było wystąpienie prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka Rektora Politechniki Śląskiej na temat: „Struktura organizacyjna uczelni w kontekście ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Uczestnicy spotkania mogli również zwiedzić laboratoria Centrum Nowych Technologii.


[Przesłano przez: Beata Łysakowska]