pieniądze

W dniu 1 lutego br. na stronie internetowej: http://konstytucjadlanauki.gov.pl, zamieszczono szereg przydatnych informacji na temat aktualnych zasad ubiegania się o kredyty studenckie.

Przypomnijmy, że nowe rozporządzenie MNiSW, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., upraszcza procedury, skraca czas oczekiwania na decyzję i pozwala ubiegać się o kredyt przez cały rok.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z zasadami ubiegania się o kredyty studenckie, zwłaszcza, że jak stwierdził Piotr Müller, Wiceminister MNiSW odpowiedzialny za sprawy związane ze studentami – Ułatwienia, które wprowadzamy, mają przede wszystkim pozwolić studentom i doktorantom skupić się na studiowaniu i prowadzeniu badań. Dzięki większej dostępności kredytów studenckich szansę na studiowanie czy pisanie rozprawy doktorskiej będzie miało więcej osób. To rozporządzenie ze wszech miar prostudenckie.

Najważniejsze zmiany w zakresie udzielania kredytów studenckich:
- zwiększono do 30 lat granicę wieku, do którego student może otrzymać kredyt; w przypadku doktorantów będzie to 35 lat; dotychczas kredyt mógł otrzymać student lub doktorant, który rozpoczął studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia;
- wprowadzono zasadę, że o kredyt studencki można ubiegać się w dowolnym okresie studiów albo kształcenia w szkole doktorskiej, a wniosek jest rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty jego złożenia; dotychczas wnioski można było składać w terminie od 15 lipca do 20 października, a wniosek był rozpatrywany do 31 grudnia;
- umożliwiono składanie wniosku o kredyt studencki również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej instytucji kredytującej, a nie jak dotychczas  wyłącznie w formie papierowej;
- wprowadzono sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy analogiczny do sposobu obowiązującego przy ubieganiu się o stypendium socjalne w uczelni; według dotychczasowych przepisów sposób liczenia dochodu w przypadku kredytów studenckich różnił się od tego stosowanego w przypadku stypendium socjalnego;  
- zwiększono elastyczność procedury udzielania kredytów – niektóre kwestie związane z udzielaniem kredytu np. sposób aneksowania umowy czy sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty, będą uregulowane bezpośrednio w umowie kredytowej; dotychczas przepisy określały procedury wypłaty i spłaty kredytu.


Opracowano na podstawie:
http://konstytucjadlanauki.gov.pl/rozporzadzenie-prostudenckie-czyli-wszystko-o-nowych-kredytach
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-o-kredytach-studenckich-doktoranckich

[Przesłano przez: Justyna Misiak]