Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 
ustawa 2.0

Ustawa 2.0 i akty wykonawcze wydane na jej podstawie wprowadzają nowe zasady ewaluacji jakości działalności naukowej.

Celem przybliżenia ich środowisku akademickiemu SUM, w lutym i marcu br. prof. Tomasz Szczepański Prorektor ds. Nauki zaprezentuje założenia ewaluacji podczas posiedzeń Rad Wydziałów. Pierwsza prezentacja miała miejsce w dniu 28.01.2019 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Zdrowia Publicznego.

Zapraszamy Członków Rad Wydziałów na posiedzenia, w których Pan Rektor weźmie udział.
WNoZ – 25.02.2019 r.
WLZ – 28.02.2019 r.
WF – 07.03.2019 r.
WLK – 14.03.2019 r.

Przypomnieć należy, że obok Ustawy 2.0 jednym z najistotniejszych będzie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, regulujące szeroko rozumianą kwestię doskonałości naukowej, będącej kluczowym elementem Konstytucji dla Nauki. Co bardzo istotne, nowe zasady przeprowadzania ewaluacji nauki w znacznym stopniu odchodzą od rozwiązań dotychczas funkcjonujących, proponując zupełnie nowe pomysły.

 

Ewaluacja w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych

Najważniejszą zmianą w ramach nowych zasad ewaluacji jest dokonywanie jej w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych, w których ewaluowany podmiot prowadzi działalność naukową, a nie wydziałów jak było do tej pory.
Dodatkowo ewaluacja obejmuje osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w ewaluowanych podmiotach (pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych), a nie pojedynczych osób w ramach wydziału. Pracownicy ci będą zobowiązani do przedstawienia nie więcej niż czterech najlepszych osiągnięć z ostatnich czterech lat. MNiSW zaznacza, że proponowane rozwiązanie ma prowadzić do zmiany niewłaściwej praktyki porównywania samych wydziałów, których zakres działalności badawczej był niejednokrotnie praktycznie niemożliwy do skutecznego zestawienia. Co więcej, w sytuacji, kiedy pod uwagę będą brane osiągnięcia wszystkich pracowników, uczelnie będą zmuszone do poszukiwania najzdolniejszych naukowców.

 

Kryteria ewaluacji

Konstytucja dla Nauki miała w założeniu upraszczać najważniejsze zasady ewaluacji, stąd projektodawcy uwzględnili jedynie 3 kryteria ewaluacji: poziom naukowy; efekty finansowe prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ społeczno-gospodarczy. Ministerstwo zaproponowało już wstępnie wagi dla poszczególnych nauk. Dla nauk medycznych i nauk o zdrowia przyjęto następujące wagi:
-    poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności – 60%;
-    efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych – 20%;
-    wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki – 20%.

 

Kategorie naukowe

Nowe rozwiązania przewidują ostatecznie aż 5 kategorii naukowych, tj. A+, A, B+ (nowa), B oraz C, przy czym rzecz jasna kategoria A+ jest najwyższa. Najbardziej obostrzona jest oczywiście procedura zdobycia kategorii A+, która przewiduje przeprowadzenie dodatkowej oceny eksperckiej celem wyłonienia podmiotów, których działalność naukowa prowadzona w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych zostanie zaliczona do kategorii naukowej A+.

 

Termin kolejnej ewaluacji i okres przejściowy

Co bardzo istotne ewaluacja będzie przeprowadzana co 4 lata oraz obejmie okres 4 lat poprzedzających rok jej przeprowadzenia. Pierwsza ewaluacja po wejściu w życie nowych przepisów nastąpi w roku 2021 i obejmie lata 2017-2020.
Te i pozostałe informacje dot. ewaluacji będą przedmiotem wystąpień prof. T. Szczepańskiego podczas posiedzeń Rad Wydziałów.

Opracowano na podstawie: http://istotnie.pl/nowe-zasady-ewaluacji-nauki-przede-wszystkim-jakosc

 

[Przesłano przez: Justyna Misiak]

 

 

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 

"Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2023

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.