Tadeusz Sułkowski, Adam SIedlaczek

Laureatami  „Przeglądu Wynalazków Garażowych OFF SCIENCE” organizowanego w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach zostali m.in. Pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  Pan Tadeusz Sułkowski, Adam Siedlaczek i Tomasz Pucek otrzymali nagrodę za stworzenie aplikacji „do odczytu ludzkich myśli”

Przeglądu Wynalazków Garażowych OFF SCIENCE

Celem  aplikacji jest aktywacja osób starszych poprzez aktywność ruchową i wyjście z domów i mieszkań w przestrzeń publiczną. Aplikacja ma zapewniać możliwość wspólnego spędzenia czasu  np. wyjście na kawę czy spacer z kijkami.
Docelowa wersja aplikacji przygotowywana jest na European Startup Days w dniach 14-15 maja 2019.r.
Gratulujemy!!!

Scena główna 

[Przesłano przez: Justyna Skolik]