XIX Konferencja  Biomateriały i Mechanika w Stomatologii

Uprzejmie zawiadamiamy, że Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej, Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zakład Stomatologii Ogólnej Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych, Wydziału Mechaniczno Technologicznego Politechniki Śląskiej, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Śląski, organizują

XIX Konferencję Biomateriały i Mechanika w Stomatologii Ustroń 10.10.-13.10.2019

Celem konferencji jest upowszechnienie osiągnięć będących rezultatem współpracy medycznych i politechnicznych ośrodków naukowych w zakresie:
• technik wytwarzania i oceny właściwości biomateriałów,
• zastosowania i funkcjonowanie biomateriałów w środowisku żywego organizmu,
• biomechaniki układu stomatognatycznego,
• oceny biologicznej biomateriałów stomatologicznych,
• biotechnologii materiałów

Formularz zgłoszeniowy

 

Komitet naukowy

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Spiechowicz ,
prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski,
prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski .

Członkowie:

prof. zw. dr hab. inż. Romuald Będziński,
prof. zw. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański,
prof. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak,
prof. zw. dr hab. n. med. Wiesław Hędzelek,
prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski,
prof. dr hab. n. med. Maria Kleinrok,
prof. dr hab. inż. Leszek Klimek,
prof. zw. dr hab. n. med. Bronisław Kłaptocz,
prof. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski,
prof. dr hab. n .med. Stanisław Majewski,
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska,
prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska,
prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń,
prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski,
prof. dr hab. n. med. Stanisław Suliborski,
prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz,
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz,
dr hab. inż. Marcin Adamiak, prof. PŚ.,
dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek,
dr hab. inż. Grzegorz Chladek, prof. PŚ.,
dr hab. inż. Damian Gąsiorek, prof. PŚ.,
dr hab. n. med. Monika Łukomska-Szymańska, prof. ŁUM,
dr hab. n. med. Agnieszka Machorowska-Pieniążek,
dr hab. n. med. Piotr Malara,
dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. Pol Kr.,
dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec,
dr hab. n. med. Dariusz Skaba,
dr hab. n. med. Małgorzata Pihut, prof.UJ,
dr hab. n. med. Paweł Piotrowski,
dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska,
dr hab. inż. Eugeniusz Sajewicz, prof. PB,
dr hab. n. med. Teresa Sierpińska,
dr hab. inż. Wojciech Sitek, prof. PŚ.,
dr hab. n. med. Małgorzata Skucha-Nowak,
dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. PŚ.,
dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ.,
dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska,
dr hab. n. med. Bogusława Orzechowska-Wylęgała,
dr hab. inż. Jarosław Żmudzki, prof. PŚ.Komitet organizacyjny: Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski,
prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski .

Sekretariat:
dr n. med. Magdalena Wyszyńska,
lek. stom. Magdalena Jaroszuk – Rogal.


[Przesłano przez: Sewer Kruczkowski]