Logo Erasmus+

 

Zgodnie z Regulaminem w sprawie zasad i kryteriów naboru studentów, słuchaczy studiów doktoranckich i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Mobilność Edukacyjna, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 68/2018 z dnia 25.04.2018 r. Rektora SUM,
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Programu Erasmus+ ogłasza nabór na:

 

 

Wyjazdy studentów/słuchaczy studiów doktoranckich/absolwentów na praktykę w roku akademickim 2018/2019

Termin składania dokumentów we właściwym Dziekanacie
30.01.2019 – 18.03.2019

Wyjazdy studentów/słuchaczy studiów doktoranckich na studia w roku akademickim 2019/2020

Termin składania dokumentów we właściwym Dziekanacie
30.01.2019 – 18.03.2019

Zgodnie z ww. Regulaminem formularz zgłoszeniowy, zaświadczenie i/lub dokument potwierdzający znajomość języka obcego oraz dokumenty potwierdzające dodatkowe kryteria należy złożyć we właściwym Dziekanacie Wydziału.


Przekazanie dokumentów studentów/słuchaczy studiów doktoranckich przez właściwy Dziekanat do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+ odbędzie się do dnia 27 marca 2019 r.

Data ogłoszenia wyników powyższych naborów nastąpi do dnia 24 kwietnia 2019.

Wyjazdy pracowników SUM w celu prowadzenia zajęć lub udziału w szkoleniu w roku akademickim 2019/2020 realizowane będą w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych przyznanych Uczelni. Dokumenty należy składać do Kancelarii Rektoratu SUM przy ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.

 

 
[Przesłano przez: Anna Tkacz]