prof. Michał Tendera

Prezes Polskiej Akademii Nauk Jerzy Duszyński przyznał nagrodę naukową za rok 2018 prof. dr. hab. n. med. Michałowi Tenderze z Kliniki Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nagroda została przyznana za wybitne osiągnięcia naukowe w leczeniu reperfuzyjnym zawału serca, badania nad biologią komórek macierzystych i ich klinicznego zastosowania w kardiologii oraz leków beta adrenolitycznych w leczeniu farmakologicznym niewydolności serca.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]