Brązowy Krzyż Zasługi

Inauguracja V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych, która odbyła się w Warszawie w dniu 6 grudnia 2018 r., była okazją do uhonorowania zasłużonych osób zaangażowanych w działania organizacyjne i naukowo-szkoleniowe dla środowiska diagnostów laboratoryjnych.

Na wniosek Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada br., za zasługi w działalności na rzecz samorządu zawodowego oraz osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI uhonorowano:
Panią dr hab. n. med. Annę Mertas – adiunkta Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu 
oraz 
Panią dr hab. n. med. Katarzynę Winsz-Szczotkę – adiunkta Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]