Kilka tysięcy eksponatów, w tym aparat płucoserce wykonany przez prof. T. Paliwodę, kardiochirurga Śląskiej Akademii Medycznej wraz z zespołem Politechniki Śląskiej, stół operacyjny prof. W. Brossa oraz pierwsza polska endoproteza stawu biodrowego zaprojektowana przez zespół dr. J. Daaba z Piekar Śląskich – to zbiory Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, które zlokalizowane jest na terenie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

12 grudnia 2018 r. oficjalnego otwarcia Muzeum i uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk oraz Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Wśród zaproszonych gości byli również:

Wiceprezydent Sosnowca Anna Jedynak, Rektorzy Uczelni Śląskich: JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – prof. Władysław Szymański, JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych – prof. Antoni Cygan, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Robert Tomanek, JM Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu - prof. Andrzej Plech, JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu - prof. Michał Kaczmarczyk oraz Prorektor ds. Nauki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – prof. Andrzej Małecki;

Prorektorzy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka oraz dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Kanclerz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dr n. o zdrowiu Bernadeta Kuraszewska;

Dziekani i Prodziekani Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska –Niedworok, dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev oraz dr hab. n. farm. Ewa Chodurek, prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek, dr hab. n. med. Jacek Durmała oraz dr hab. n. med. Robert Wojtyczka;

Danuta Obcowska założycielka Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu oraz Dziekan Pani Ewa Nogaj; Aleksander Dudek, Kanclerz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu; Prezes Izby Przemysłowo Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego –Andrzej Żylak; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, kierujący Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sosnowcu dr Zbigniew Cebo; Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Urszula Mendera – Bożek oraz Pani Dorota Wodzisławska- Czapla; Prezes Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Piotr Brukiewicz, Zenon Nowak, Prezes Polska Press;

Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Szpitali Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz szpitali, w których posadowione są jednostki Uczelni, Kierownicy Jednostek Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

W swoim przemówieniu JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki podziękował inicjatorce powstania muzeum - prof. dr hab. n. med. Krystynie Olczyk oraz pracownikom i studentom sosnowieckiego Wydziału, za wkład w zorganizowanie wystawy.

Dziekan Wydziału prof. Krystyna Olczyk, również podkreśliła ogromne zaangażowanie społeczności akademickiej w tworzenie placówki oraz podziękowała wszystkim darczyńcom, bez których nie udałoby się zgromadzić tak unikalnych zbiorów.

Przestrzeń muzeum podzielono na 3 strefy: strefę wejścia, strefę administracji oraz strefę muzeum i ekspozycji, na którą składa się 8 pomieszczeń oraz dwóch sal seminaryjnych. Muzeum będzie służyć jako pomoc dydaktyczna dla studentów, a także przyczyni się do popularyzacji wśród mieszkańców regionu wiedzy na temat bogatego dorobku śląskiej i zagłębiowskiej medycyny oraz pionierskich osiągnięć pracujących tu lekarzy i farmaceutów.

Do Muzeum sprowadzono również specjalne zioła z ekologicznych upraw we Włoszech, dzięki temu powstała tu jedyna w swoim rodzaju zielarnia.

Budynek, którego parter został zaadaptowany na potrzeby ekspozycji to Dom Studencki nr 2 przy ulicy Ostrogórskiej 30 w Sosnowcu. Na remont i wyposażenie muzeum Uczelnia przeznaczyła z własnych środków ponad 2,6 mln zł. 100 tys. zł przekazał sosnowiecki magistrat.

 


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]