dr hab. n. med. Aneta Gawlik

Postanowieniem z dnia 28 września 2018 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał dr hab. n. med. Anecie Gawlik tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Prof. dr hab. n. med. Aneta Gawlik od 1997 zatrudniona jest w  Katedrze i Klinice Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej, od lipca 2017 w Katedrze i Klinice Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci (inicjatorka utworzenia Pododdziału), Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 im. Jana Pawła II.

Aktualny dorobek naukowy prof. dr hab. Anety Gawlik składa się z 65 prac z łącznym Impact Factor (IF) 93.541. Jest ponadto autorem i współautorem siedmiu rozdziałów książkowych, w tym dwóch opublikowanych w wydawnictwach anglojęzycznych (Karger AG 2010 orazSpringer International Publishing, 2017).

Główne kierunki działalności naukowej/Wiodące tematy w pracy badawczej:

 •          Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u dziewcząt z zespołem Turnera
 •          Interdyscyplinarne podejście do zaburzeń rozwoju płci
 •          Aktywności 1α-hydroksylazy witaminy 25OHD3 w dwunastnicy - praca doświadczalna
 •          Zastosowanie profili steroidowych w diagnostyce niesyndromalnej otyłości
 •          Subklinicza niedoczynność tarczycy – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne u dzieci i młodzieży
 •          Proces wzrastania i dojrzewania w tradycyjnych plemiennych społeczeństwach

Prace i działalność prof. dr hab. Anety Gawlik mają udokumentowane zastosowanie w praktyce poprzez m.in.

 • Udział w kształtowaniu zaleceń optymalnego postepowania diagnostycznego i terapeutycznego u dziewcząt z zespołem Turnera – badania odnośnie terapii rGHi estrogenoterapii oraz postępowania diagnostycznego w zakresie wczesnego wykrywania chorób współistniejących.
 • Udział w tworzeniu międzynarodowych zaleceń odnośnie ZT (2017)
 • Upowszechnianie (wykłady, prelekcje, publikacje, rozdziały książkowe) wiedzy o pacjentkach z ZT – poprawa rozpoznawalności ZT
 • Inicjator powstania Pododdziału Zaburzeń Rozwoju Płci przy Klinice Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej – utworzenie zespołu interdyscyplinarnego ds. opieki nad pacjentami z zaburzeniami rozwoju płci
 • Koordynator Programu Przesiewowego Wrodzonego Przerostu Nadnerczy w województwie śląskim – od 2016
 • Opracowanie serwisu www: „Diabetologia i endokrynologia wieku rozwojowego w Internecie”- projekt 2001-2002 –finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego – serwis dla lekarzy i pacjentów zainteresowanych tematyką zaburzeń hormonalnych u dzieci i młodzieży (inicjatywa nagrodzona Nagrodą Rektorską)
 • W 2006 r zdobyła nagrodę XVI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej w za pracę „Trudności w rozpoznawaniu osteoporozy u dzieci i młodzieży”. W 2011 praca Pani Profesor „Zespół policystycznych jajników i jego składowe u dojrzewających dziewcząt z cukrzycą typu 1 leczonych metodą wielokrotnych wstrzyknięć i osobistymi pompami insulinowymi” zdobyła I miejsce w konkursie na najlepszą pracę prezentowaną w sesji plenarnej na XX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej w Rzeszowie. W ubiegłym roku otrzymała nagrodę w Konkursie o Nagrodę Tomasza E. Romera za najlepszą pracę z zakresu endokrynologii pediatrycznej w roku 2015. Wielokrotnie zdobywała także indywidualne i zespołowe nagrody Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Gratulujemy!

   
  [Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]