dr hab. n. med. Karoliny Sieroń

Postanowieniem z dnia 28 września 2018 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał dr hab. n. med. Karolinie Sieroń tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 2000 roku, uzyskując tytuł i dyplom lekarza.

Prof. Karolina Sieroń pracę w Śląskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczęła w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu SUM jako asystent, a następnie adiunkt. Stworzyła tam Pracownię Endoskopii Kapsułkowej. Aktualnie kieruje pododdziałem internistyczno-gastrologicznym, w tej Klinice jest również koordynatorem Pracowni Ultrasonograficznej. W 2013 stworzyła od podstaw Zakład Medycyny Fizykalnej Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, którym do chwili obecnej kieruje. Na Wydziale tym prowadzi zajęcia ze studentami fizjoterapii z zakresu medycyny fizykalnej oraz farmakologii.

Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i gastroenterologii, aktualnie kończy specjalizację z balneologii i medycyny fizykalnej, posiada uprawnienia do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, a także odbyła szkolenie podstawowe dla kandydatów na biegłych sądowych.

Działalność naukowa prof. Karoliny Sieroń skupia się na ocenie przydatności klinicznej endoskopii klasycznej i autofluorescencyjnej przewodu pokarmowego, diagnostyce i terapii fotodynamicznej w stanach przednowotworowych i nowotworowych, a także na badaniach klinicznych i doświadczalnych oceniających przydatność terapeutyczną oddziaływania pól elektromagnetycznych, światła i temperatur kriogenicznych w wybranych jednostkach chorobowych. Jako lekarz zajmujący się badaniami sportowców, prowadzi również badania u zawodników trenujących sztuki walki, jak judo czy tajski boks.

Prof. Karolina Sieroń stworzyła Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Gastroenterologicznej, w którym pełni funkcję Prezesa. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krioterapii.

Profesor Karolina Sieroń odbyła liczne staże naukowe w wiodących ośrodkach zagranicznych mi.in. w Heidelbergu, Londynie, Bournemouth, Bilbao, Ostrawie.

Otrzymała Nagrodę Naukową Ministra Zdrowia i 10 Nagród Rektora SUM w zakresie działalności naukowej oraz osiągnięć dydaktycznych.

W roku 2016 została wybrana Przewodniczącą Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM.


[Przesłano przez: Bożena Langner]