12 października 2018 roku w sali widowiskowej Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyło się Dyplomatorium 298 absolwentów Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, którzy w czerwcu br. ukończyli studia na kierunku lekarskim.

 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich w osobach: prof. dr hab. n. med. Joanny Lewin-Kowalik – Prorektora ds. Studiów i Studentów, prof. dra hab. n. med. Jana E. Zejdy – Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach, prof. dra hab. n. med.  Jerzego Wojnara oraz dra hab. n. med. Marka Walugi – Prodziekanów.

Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik w imieniu swoim oraz JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. dra hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego, skierowała do absolwentów życzenia powodzenia i wielu sukcesów na drodze przyszłej kariery zawodowej.

Wykład specjalny „Geniusz i szaleństwo w nauce i sztuce” wygłosił prof. dr hab. n. med. Michał Tendera. Kilka słów do absolwentów skierował również Dziekan - prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda.

Tego samego dnia również w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu dyplomy otrzymali też absolwenci Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu (201 absolwentów kierunku lekarskiego; 124 absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego; 26 absolwentów kierunku ratownictwo medyczne). W uroczystości z ramienia Władz Uczelni i Wydziału udział wzięli: Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego SUM w Katowicach - prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Dziekan - prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, Prodziekan – dr hab. n. med. Alicja Grzanka. Obecni byli również goście: Małgorzata Mańka – Szulik - Prezydent Miasta Zabrze, prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski - Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i prof. dr hab. Tomasz Konopka - Wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Ewelina Nytko - Wiceprezes Zarządu Oddziału Zabrze Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii, Mateusz Paterak - Wiceprezes Akademickiego Związku Sportowego.

Wykład „Cukrzyca. Problem medyczny, społeczny?” wygłosił prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych.

Kilka dni później, 26 października w auli Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu dyplomy odebrali absolwenci biotechnologii medycznej II stopnia (28 osób), kosmetologii II stopnia (47 osób). Absolwentom analityki medycznej (67 osób) wręczono dyplomy wraz z Prawem Wykonywania Zawodu.

W uroczystości uczestniczyli Prorektor ds. Klinicznych SUM w Katowicach - dr hab. n. med. Damian Czyżewski oraz Władze Wydziału. Zebrani mieli okazję wysłuchać wykładu Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Katedry Biologii Molekularnej - dr hab. n. med. Joanny Goli, pt. „Choroby metaboliczne a potencjał regeneracyjny komórek macierzystych”.

Z kolei 92 absolwentów studiów drugiego stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu – coaching medyczny, fizjoterapia, pielęgniarstwo i położnictwo - odebrali dyplomy ukończenia Uczelni 29 października w Auli A-3 im. Prof. Zahorskiego w Katowicach – Ligocie. W uroczystości uczestniczyli: Prorektor ds. Klinicznych - dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Dziekan – prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Prodziekani – prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol – Cop, dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz – Łoskot, dr hab. n. med. Jacek Durmała. Wykład „Otyłość na przestrzeni dziejów” wygłosił prof. dr hab. n. med. Michał Holecki.

W tym ważnym momencie życia absolwentom wszystkich wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach towarzyszyli najbliżsi.

Wszystkim absolwentom, również tym wyróżnionym i nagrodzonym, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


[Przesłano przez: Bożena Langner]

Dyplomatorium WNoZ

 

Dyplomatorium WLK

Dyplomatorium WLZ

Dyplomatorium WFzOML