logo NAWA

 

Ponad 330 tys. zł otrzyma Śląski Uniwersytet Medyczny Katowicach w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Welcome to Poland”.

 

Spośród 80 wniosków złożonych w ramach naboru, w wyniku oceny merytorycznej na liście umieszczono 44 projekty dofinansowane na łączną kwotę 14 837 503,43 zł.

Program Welcome to Poland umożliwia wsparcie uczelni i jednostek naukowych poprzez finansowanie projektów  ukierunkowanych na rozwój kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. Kluczowym działaniem będzie również kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym uczelni. W ten sposób NAWA chce wspomóc wnioskodawców w uzyskiwaniu kompetencji oraz przygotowaniu organizacyjnym do przyjmowania studentów i kadry z zagranicy.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]