Członkowie kapituły medalu Gloria Medicinae wraz z osobami odznaczonymi (prof. G. Opala 4 od lewej, prof. G. Cieślar 6 od prawej, prof. P. Lampe 1 od prawej

W dniu 26.10.2018 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Polskiego Towarzystwa Lekarskiego połączona z wręczeniem najwyższego odznaczenia przyznawanego przez to Towarzystwo – Medalu Gloria Medicinae. W tym roku decyzją Kapituły wśród odznaczonych znaleźli się aż trzej przedstawiciele Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: prof. Grzegorz Cieślar, Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM,  wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego Wydziału Lekarskiego w Katowicach, emerytowany pracownik SUM prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe oraz Profesor Honorowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przez lata  kierujący Katedrą i Kliniką Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala.

Aktu dekoracji dokonali Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego - prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz oraz Honorowy Prezes Kapituły Medalu Gloria Medicinae - prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski.

Medal Gloria Medicinae ustanowiony przez Polskie Towarzystwo Lekarskie przed 29 laty to nietypowe odznaczenie - jest on bowiem nadawany lekarzom przez lekarzy za wybitne zasługi dla medycyny.

Awers Gloria Medicinae

Rewers Gloria Medicinae

Ten przyznawany jedynie dziesięciu lekarzom w świecie w ciągu jednego roku medal jest symbolem wdzięczności dla tych, których życie, czyny i dzieła przepojone są pragnieniem pomocy ludziom i ulżenia ich cierpieniom i których osiągnięcia w służbie człowiekowi stwarzają lepszy świat dla całej ludzkości.

Zgodnie ze szczegółowymi zapisami regulaminu medal Gloria Medicinae przyznawany jest za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego oraz za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.


[Przesłał: prof. Grzegorz Cieślar/Agata Kalafarska-Winkler]