16 października 2018 roku o godzinie 16.00 odbyła się uroczysta inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Wśród zaproszonych gości byli:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu prof.  dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński, Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie dr Jacek Kozakiewicz, Przewodniczący Rady Seniorów i Radnych Rady Seniorów Sosnowca Jerzy Karpiński, przedstawicielka Śląskiej Izby Lekarskiej - Barbara Fulbiszewska. Wykład Inauguracyjny pt. „Sfałszowane leki" wygłosił dr hab. n. farm. Sławomir Wilczyński.

Szczególna niespodzianka czekała na Pana Józefa, najstarszego słuchacza Uniwersytetu, który obchodził swoje 95 urodziny.  Życzenia Panu Józefowi złożyła kierownik UTW dr hab. n. med. Katarzyna Pawłowska-Góral, a wszyscy obecni odśpiewali „sto lat”. Nie zabrakło również urodzinowego tortu.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]