Podpisanie

18 października w budynku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki i Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński podpisali porozumienie, na mocy którego władze miasta przekazały Uniwersytetowi dotację w wysokości 100 tys. zł z przeznaczeniem na powstające Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Placówka mieszcząca się przy ul. Ostrogórskiej 30 w Sosnowcu zostanie oficjalnie oddana do użytku w grudniu.

Uroczysta wymiana dokumentów

Muzeum ma służyć przede wszystkim jako pomoc dydaktyczna dla studentów kierunków medycznych, a także być dla mieszkańców Sosnowca i licealistów doskonałym uzupełnieniem wiedzy z zakresu historii medycyny i farmacji, przyczyniając się w ten sposób do popularyzacji wiedzy na temat bogatego dorobku śląskiej medycyny i pionierskich osiągnięć pracujących tu lekarzy.

Niegdyś używane sprzęty medyczne - dziś pamiętają już tylko starsze pokolenia lekarzy i pielęgniarek.  Utworzenie miejsca, w którym będą eksponowane ma uchronić je przed zapomnieniem i zniszczeniem.

Do otwarcia Muzeum Uczelnia przygotowuje się już od kilku lat gromadząc unikatowe eksponaty. Znajdą się w nim m.in. wystawa składająca się z narzędzi i sprzętów wykorzystywanych w przeszłości w połączeniu z galerią prezentującą pracę personelu na salach operacyjnych oraz dawna apteka, gdzie będzie można zobaczyć naczynia i narzędzia do wytwarzania leków.


[Przesłano przez: Bożena Langner]