22 października odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:

Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Zabrza, Naczelnik Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia –Joanna Szymańska, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia  i Polityki Społecznej Urzędu Miasta  Zabrza – Czesława Winecka, Wiceprezes Asseco Poland – Krzysztof Groyecki wraz ze współpracownikami: Januszem Jasłowskim - Dyrektorem Działu Rozwiązań Regionalnych  oraz Bernadetą Szymachą - Konsultantem ds. wsparcia sprzedaży, Prezes Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej oraz Dyrektorzy i Wicedyrektorzy  szpitali klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dyrektorzy szpitali, w których posadowione są jednostki Uczelni oraz innych instytucji, z którymi Uczelnia współpracuje, Dziekani Wydziałów Mechaniczno-Technologicznego oraz Wydziału  Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta – Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Prorektor ds. Klinicznych, dr Bernadeta Kuraszewska Kanclerz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, mgr inż. Izabella Krzak – Zastępca Kanclerza, Dyrektor ds. Inwestycji i Eksploatacji, Dziekani i Prodziekani Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz pracownicy, studenci i doktoranci.

Po uroczystym przecięciu wstęgi goście mieli okazję zwiedzić Centrum i zapoznać się z jego możliwościami.

Na pięciu piętrach studenci mają do dyspozycji 7 sal symulacyjnych, wyposażonych w najnowocześniejsze fantomy. Dwie sale wyposażone w prawdziwe unity stomatologiczne i fantomy pozwalają na ćwiczenie umiejętności manualnych przyszłych dentystów. Modele zębów, których struktura odwzorowuje różne przypadki kliniczne,  pozwalają na naukę leczenia próchnicy, zakładania wypełnień czy preparację kanałową.  Wszystko przebiega tak, jak w prawdziwym gabinecie.

Uruchomienie kolejnego Centrum Symulacji Medycznej jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stają przed uczelniami wyższymi w dobie nieustannego rozwoju technologicznego. Jestem przekonany, że miejsce to sprosta oczekiwaniom naszych obecnych studentów, wychowanych    w cyfrowym świecie, a przyszłych maturzystów zachęci do studiowania w naszym Uniwersytecie – powiedział JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

Nowoczesna symulacja to jednak nie tylko symulatory, ale też coraz bardziej zaawansowane oprogramowanie komputerowe. Dzięki umowie  partnerskiej z firmą Asseco Poland SA, SUM, jako pierwsza uczelnia w Polsce, uruchomił w Centrum  pracownię do nauki kompleksowej obsługi informatycznego systemu szpitalnego.  Umożliwia to studentom zdobywanie niezbędnych  umiejętności z  zakresu  obsługi narzędzi informatycznych, z jakimi przyjdzie im zetknąć się w szpitalach lub przychodniach.

Kolejną oddaną do użytku salę informatyczną wyposażono w nowoczesne stacje  typu All-in-one z rozdzielczością ekranów 5K oraz oprogramowaniem do nauki radiologii.  Dzięki temu studenci będą mogli zapoznać się z większą liczbą przypadków chorobowych oraz nauczyć  ich analizy.

Od tego roku zajęcia z symulacji medycznej będą się odbywać także z udziałem tzw. pacjentów standaryzowanych. Są to specjalnie zatrudnione osoby, które po ukończeniu odpowiedniego  szkolenia wcielają się w rolę pacjentów. Dzięki temu studenci uczą się budowania relacji oraz odpowiedniej komunikacji z chorymi i ich rodzinami, a także przekazywania trudnych informacji.

Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, którego koszt to ponad 35 milionów złotych, powstało w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Dofinansowanie z UE wyniosło niemal 23 mln zł.
Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia wsparło w tym zakresie Śląski Uniwersytet Medyczny ponad 11 milionami złotych, Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach milionem, a Urząd Miasta w Zabrzu przekazał pół miliona złotych. Z kolei Uczelnia zainwestowała ponad siedem milionów środków własnych, co wraz z dotacjami pozwoliło na powiększenie bazy w zakresie symulacji medycznej o dwie nowe lokalizacje: w Zabrzu i Katowicach. 

Zdjęcia z uroczystości


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]