Logo NFP

 KONKURS NAUKOWEJ FUNDACJI POLPHARMY O STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTÓW

Zapraszamy studentów studiów doktoranckich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do udziału w konkursie o stypendium naukowe.

Program jest adresowany do młodych naukowców, którzy w roku składania wniosku o stypendium naukowe Fundacji nie mają ukończonych 30 lat. Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów.  Nagrodą jest 10 stypendiów naukowych, każde o wartości 10 tys. zł. 

W związku z wymogiem Organizatora wnioski składane indywidualnie nie będą rozpatrywane, dlatego też osoby zainteresowane udziałem w ww. konkursie proszone są o składanie kompletnych wniosków do Działu ds. Studiów i Studentów do 10 grudnia 2018 r. celem akceptacji przez Rektora SUM. Uczelnia ma prawo zgłoszenia 3 kandydatów do udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: https://www.polpharma.pl/fundacja/program-stypendialny/


[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]