W dniu 11 października 2018 r. odbyła się X edycja spotkania mającego na celu integrację środowiskową osób pełno i niepełnosprawnych, podnoszącego świadomość związaną z niepełnosprawnością i obecnością osób niepełnosprawnych na Uczelni pn. „Z innego poziomu do nauki”.

W ramach wydarzenia, w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu SUM w Katowicach-Ligocie odbyły się warsztaty z aktywnej rehabilitacji prowadzone przez Pana prof. Tomasza Tasiemskiego Kierownika Katedry Adaptowanej Aktywności Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Panią mgr Katarzynę Rybok z Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Na spotkaniu „Z innego poziomu do nauki” swoją obecnością zaszczycili nas Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Pan Rafał Kwapuliński przedstawiciel Biura Regionalnego Mikołów Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Pani prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM w Katowicach, Pan dr hab. n. med. Jacek Durmała Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM w Katowicach.

W ramach wydarzenia odbyła się również konferencja naukowo-szkoleniowa.
Moderatorem konferencji był Pan dr hab. n. o zdrowiu Ryszard Plinta prof. nadzw. SUM Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych SUM w Katowicach, wykłady prowadzili:
1. Pan prof. dr hab. Andrzej Kosmol z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, wykład pt.: „Fizyczny alfabetyzm – nowe podejście do aktywności fizycznej”,

2. Pani dr hab. Joanna Sobiecka z Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, wykład pt.: „Sport czynnikiem wpływającym na poziom wykształcenia polskich paraolimpijczyków w porównaniu z olimpijczykami”,

3. Pani dr hab. Anna Zwierzchowska prof. nadzw. z Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, wykład pt.: „Wsparcie kształcenia studentów z dysfunkcją słuchu na poziomie wyższym w publicznych uczelniach Aglomeracji Śląskiej”,

4. Pani dr Barbara Rosołek z Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, wykład pt.: „Kompensacja zmysłowa i orientacja przestrzenna osób niewidomych”,

5. Pan dr hab. Bartosz Molik prof. nadzw. z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, wykład pt.: „Kontrola przygotowania fizycznego zawodników w koszykówce na wózkach”,

6. Pan prof. dr hab. Czesław Marcisz ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wykład pt.: „Sarkopenia przyczyną niepełnosprawności w starszym wieku”,

7. Pan prof. dr hab. Tomasz Tasiemski z Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, wykład pt.: „Aktywna rehabilitacja osób po urazach rdzenia kręgowego – praktyka i badania naukowe”.

Wydarzenie zwieńczył koncert zespołu LUXTORPEDA.
Serdecznie dziękujemy Gościom oraz Studentom za tak liczne przybycie.  


[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]