Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

5 października w auli im. Prof. W. Zahorskiego odbyła się 71. Inauguracja Roku Akademickiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  Na uroczystość przybyli m.in.:

Wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski,  śląscy parlamentarzyści: Barbara Chrobak, Beata Małecka-Libera, Grzegorz Długi, Marek Wójcik oraz Senator Krystian Probierz; Prezydent Katowic Marcin Krupa i Wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  Kazimierz Karolczak, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w Ministerstwie Zdrowia Jakub Berezowski, Szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera Jarosława Gowina  Piotr Ziółkowski,  przedstawiciele Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia Piotr Kaliszewski i Radosław Sierpiński, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Łukasz Wojdyga.

Członkowie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych:

Prorektor ds. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – profesor  Grażyna Odrowąż-Sypniewska, JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - profesor Marcin Gruchała, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie – profesor Andrzej Drop, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – profesor Radzisław Kordek, Prorektor ds. Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – profesor Wojciech Maksymowicz, JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego –profesor Mirosław Wielgoś, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – profesor Ryszard Gellert.

Przedstawiciele władz uczelni śląskich:

JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych – profesor Antoni Cygan, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – profesor Andrzej Kowalczyk, JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – profesor  Władysław Szymański, JM Rektor  Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego – profesor Krzysztof Szaflarski, JM Rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego –  Ksiądz doktor Marek Panek, JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  – profesor Jarosław Janicki, Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – profesor Barbara Kos, Prorektor ds. Nauki Akademii Wychowania Fizycznego  im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – profesor Andrzej Małecki, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej – Doktor Habilitowany Tomasz Trawiński, Prorektor ds. Organizacyjno-Prawnych, Wyższej Szkoły Humanitas  –  doktor Mariusz Lekston.

Członkowie  Konwentu Dziekanów Wydziałów Lekarskich Uczelni Publicznych oraz Dziekani, Prodziekani, Kanclerze Uczelni Wyższych, Doktor Honoris Causa SUM profesor Mieczysław Chorąży, Profesorowie Honorowi SUM: Profesor Grzegorz Opala i Profesor Władysław Pierzchała. Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych – Anna Janik, Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach – profesor Jarosław Markowski, Dyrektor Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – Jerzy Szafranowicz, Dyrektor Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach – Barbara Daniel, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – Tomasz Zjawiony oraz Honorowy Prezes RIG Tadeusz Donocik, Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Honorowy Konsul Chorwacji –Andrzej Żylak, Honorowy Wiceprzewodniczący  Rady Głównej Instytutów Badawczych – profesor Zbigniew  Śmieszek, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowiec ds. Rewitalizacji i Integracji Społeczności Lokalnej – profesor Marek Barański , Śląski Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach – Krzysztof Justyński, Zastępca Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – Dorota Wodzisławska-Czapla, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach – Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Zabrzu –Czesława Winecka, Dyrektor Naczelnego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach – dr Stanisław Dyląg, Duszpasterz Akademicki – Ksiądz Damian Copek, Prezes Zarządu Fundacji Iskierka – Jolanta Czernicka-Siwecka, Prezes Polska Press –Zenon Nowak, Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach – Jolanta Towarek, Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej ze Szkoły Policji w Katowicach – Jacek Słobosz, Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administracji Rezerwami – Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach – major Mariusz Maury.

Prezes Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej oraz Dyrektorzy i Wicedyrektorzy szpitali klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dyrektorzy szpitali, w których posadowione są jednostki Uczelni oraz innych instytucji, z którymi Uczelnia współpracuje, dyrektorzy Liceów Ogólnokształcących, reprezentanci stowarzyszenia absolwentów naszej Uczelni oraz studenci i pracownicy SUM.

W swoim przemówieniu JM Rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki  nakreślił zmiany, jakie zaszły w Uczelni na przestrzeni siedemdziesięciu lat jej istnienia i wskazał na wyzwania, jakie przyniesie przyszłość, w tym nowa Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

„Wyzwań jest wiele – podkreślił Rektor – To jak w przyszłym roku zorganizujemy naukę i dydaktykę będzie miało skutki dla rzeszy studentów, doktorantów i kadry naukowej przez następne lata. Dlatego musimy mądrze i wspólnie rozważyć planowane rozwiązania, bo w dłuższej perspektywie czasowej od ich wdrożenia będzie zależała pozycja, a nawet dalsze istnienie uczelni. Cytując Aleksandra Wielkiego, powiem: „Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania”. Wierzę, że wraz z całą społecznością akademicką starannie przygotujemy się do nowych wyzwań tak, aby nasz Uniwersytet przeszedł przez tę transformację w jak najlepszej kondycji”.

Inauguracja była także okazją do podpisania umowy na dofinansowanie projektu kształcenia podyplomowego lekarzy metodą symulacji medycznej. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski wręczył Rektorowi SUM prof. Przemysławowi Jałowieckiemu symboliczny czek na kwotę ponad 10 mln zł. 

Jak się okazało, nie był to jedyny czek, który tego dnia został przekazany na rozwój Uczelni. Szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera Jarosława Gowina  Piotr Ziółkowski przywiózł z Warszawy niespodziankę w postaci czeku na obligacje skarbowe zwiększające kapitał Uczelni, o wartości nominalnej 39 mln 101 tys. zł  na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Po wystąpieniach gości nastąpił moment immatrykulacji. Uroczyste ślubowanie w imieniu wszystkich nowo przyjętych studentów złożyli ich przedstawiciele z poszczególnych Wydziałów.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych i medali zasłużonym pracownikom Uniwersytetu.

Jak co roku odbyło się także  pożegnanie pracowników, którzy w roku akademickim 2017/2018 uzyskali uprawnienia emerytalne. W ich imieniu wystąpił prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń.

Tradycyjnie, uroczystość zakończył wykład inauguracyjny, który w tym roku wygłosił Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prof. Antoni Cygan. Wystąpienie pod tytułem „Lekcja anatomii Doktora Tulpa”  przybliżyło wszystkim obecnym związki sztuki z medycyną oraz fascynację ludzkim ciałem artystów na przestrzeni wieków.

W związku z jubileuszem 70-lecia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, inauguracji towarzyszył wieczorny Koncert w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Był to prezent ofiarowany przez władze Akademii Muzycznej społeczności akademickiej SUM.

Zdjęcia z uroczystości można pobrać TUTAJ 
Ikona YT Zapis transmisji LIVE!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.