Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 była okazją do podziękowania zasłużonym pracownikom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i uhonorowania ich wkładu w rozwój Uczelni.

 Na wniosek Jego Magnificencji Rektora Pana Profesora Przemysława Jałowieckiego, za pośrednictwem Ministra Zdrowia, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, nadał odznaczenia państwowe, pracownikom naukowo-dydaktycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy  o orderach i odznaczeniach, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, uhonorowano:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI - prof. dr. hab. n. med.  Jana Szewieczka,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI – prof. dr. hab. n. med. Jerzego Chudka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI – prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Sobczaka i dr. hab. n. med.  Tomasza Wąsika.

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ uhonorowano:

 • prof. dr. hab. n. med. Czesława Marcisza,
 • dr hab. n. med.  Grażynę Markiewicz-Łoskot,
 • dr. hab. n. med.  Tomasza Irzyńca.

Medale Komisji Edukacji Narodowej,  na wniosek Rektora zostały przyznane za szczególne zasługi w zakresie działalności dydaktycznej nauczycielom akademickim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:

 • prof.  dr. hab. n. med. Przemysławowi Nowakowi,
 • dr hab. n. o zdrowiu Monice Bąk-Sosnowskiej,
 • dr hab. n. farm. Ewie Chodurek,
 • dr hab. n. med. Katarzynie Komosińskiej-Vassev,
 • dr hab. n. med. Aleksandrze Mielczarek-Palacz,
 • dr hab. n. med. Katarzynie Winsz-Szczotce,
 • dr. hab. n. farm. Pawłowi Olczykowi,
 • dr. hab. n. med. Robertowi Wojtyczce,
 • dr n. hum. Halinie Kulik,
 • dr n. biol. Anecie Wójcik,
 • dr. n. med. Markowi Kardasowi.

Działając na podstawie Regulaminu przyznawania medali i odznaczeń Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, po uzyskaniu opinii Konwentu Godności Honorowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Jego Magnificencja Rektor nadał medale oraz odznaki Uczelni.                                 

Za działalność prowadzoną na rzecz rozwoju Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, która przyczynia się do promowania Uczelni, pomnożenia jej mienia i rozsławienia jej dobrego imienia, Medalem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odznaczono:

 • prof. dr hab. n. farm. Barbarę Dolińską,
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzatę Szkutnik,
 • prof. dr hab. n. fiz. Barbarę Pilawę,
 • prof. dr hab. n. med. Ludmiłę Węglarz,
 • prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Cieślara,
 • prof. dr. hab. n. med. Janusza Gumprechta,
 • prof. dr. hab. n. med. Jacka Kasperskiego,
 • dr hab. n. med. Jolantę Zalejską-Fiolkę,
 • dr hab. n. med. Mirosława Śnita,
 • Aleksandrę Baluch,
 • Mariolę Wszeborowską.

Odznaki Zasłużonego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymali Pracownicy:

 • prof. dr hab. n. farm. Janusz Kasperczyk,
 • prof. dr hab. n. med. Michał Holecki,
 • dr hab. n. med. Alicja Ekiel,
 • dr hab. n. med. Teresa Nieszporek,
 • dr hab. n. med. Anna Wnuk-Wojnar,
 • dr hab. n. med. Paweł Niemiec,
 • dr n. med. Beata Hornik,
 • dr n. med. Mirosława Janowska,
 • dr n. med. Urszula Sioma-Markowska,
 • dr n. ekon. Magdalena Syrkiewicz-Świtała,
 • dr n. med. Joanna Woźniak-Holecka.

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy!         

Zdjęcia z uroczystości do pobrania TUTAJ 


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]