21.09.2018 r. w SPSK nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyło się uroczyste otwarcie Poradni Specjalistycznych dla Dzieci.

Budynek nr 16, w którym dawniej mieściła się pralnia, dzięki środkom pozyskanym z PFRON oraz wkładowi własnemu – zaadoptowano na Poradnie Specjalistyczne dla Dzieci.

W obecności zaproszonych gości władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego: Prorektor ds. Klinicznych: dr hab. n. med. Damian Czyżewski i Dziekan Wydziału Lekarskiego z Odziałem Lekarsko-Dentystycznym: Prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, a także  Ksiądz Biskup Andrzej Iwanecki oraz Dyrektor Szpitala: dr n. med. Dariusz Budziński przecięli wstęgę, oficjalnie otwierając nowe, kolorowe podwoje Poradni Specjalistycznych dla Dzieci. Zaproszeni goście mogli zobaczyć nowoczesne, zmodernizowane, bajkowe wnętrza budynku nr 16, które poprawią komfort przyjęć i leczenia ambulatoryjnego najmłodszych pacjentów.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]