Magna Charta Universitatum

18 września 2018 r. Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, w imieniu władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach podpisał dokument Magna Charta Universitarium.

Wniosek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach o przystąpienie do Magna Charta Observatory został pozytywnie rozpatrzony  przez Radę Obserwatorium, a tym samym Uczelnia została zaproszona do uroczystego podpisania Magna Charta Universitatum podczas obchodów uroczystości 30-lecia Magna Charta Universitatum w Salamance.

Magna Charta Observatory to stowarzyszenie sygnatariuszy, które działa w celu zapewnienia integralności pracy intelektualnej i naukowej w instytucjach i społeczeństwie, wzmacniając tym samym zaufanie do relacji między uczelniami, a ich społecznościami, lokalnymi, regionalnymi, krajowymi lub globalnymi, poprzez realizację zasad zawartych w Magna Charta Universitatum (http://www.magna-charta.org/resources/files/the-magna-charta/polish). 

Obserwatorium gromadzi informacje, wyraża opinie i przygotowuje dokumenty dotyczące poszanowania i ochrony fundamentalnych wartości uniwersytetów i praw ustanowionych w „oświadczeniu o podstawowych wartościach” - Magna Charta Universitatum.

Instytucja ta została założona przez Uniwersytet w Bolonii i Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów. Jest to organizacja non-profit z siedzibą w Bolonii. Współpracuje z innymi organizacjami krajowymi, europejskimi oraz międzynarodowymi, dążącymi do podobnych lub zgodnych celów, głównie do zachowania wartości akademickich bez żadnych wpływów i nacisków.

Obserwatorium wypełnia swoją misję głównie poprzez swoją stronę internetową, media społecznościowe, publikacje, organizację konferencji, seminariów i warsztatów, podejmowanie monitoringu, partnerstwa z pokrewnymi instytucjami oraz poprzez konferencje organizowane przez inne organy.

Magna Charta Universitatum zawiera zasady wolności akademickiej i autonomii instytucjonalnej, a dokument ten przez międzynarodowe środowisko uniwersyteckie nazywany jest standardem w przynależności do międzynarodowej społeczności, podzielającej te same wartości i cele akademickie.

www.magna-charta.org


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]