27 września 2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Toho University i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Delegacja japońska, składająca się z Panów:prof. Kazuhiro Tatedy, prof. Naokiego Hiroi oraz Pani Chiki Kawano została powitana w Katowicach przez Prorektor ds. Studiów i Studentów - Panią prof. dr n. med. Joannę Lewin-Kowalik, prof. dr hab. n. med. Edwarda Wylęgałę - Pełnomocnika JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ds. programów rozwojowych i innowacji oraz dr hab. n. med. Andrzeja Tomasika z II Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM.

W trakcie wizyty w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach-Ligocie, goście mieli okazję zapoznać się z nowoczesnym sprzętem symulacyjnym, między innymi w sali operacyjnej, oddziału intensywnej terapii, karetką pogotowia ratunkowego oraz wirtualnym stołem anatomicznym.

W drugiej części spotkania, prowadzonej przez Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,  prof. dr hab. n. med. Macieja Misiołka, goście zapoznali się z Katedrą i Oddziałem Klinicznym Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, mieszczącymi się w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu. W trakcie zwiedzania gościom towarzyszyła Kierownik Katedry - Pani prof. dr hab. n. med. Ewa Nowalany-Kozielska.

Spotkanie zakończyło się krótkim wykładem dr hab. n. med. Andrzeja Tomasika pt. "Polish-Japanese Cooperation to Improve Cardiovascular Outcomes in Frail Elderly Patients".

W trakcie kilkugodzinnej wizyty wymieniano doświadczenia z prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej w Polsce i Japonii oraz omawiano możliwości współpracy pomiędzy uniwersytetami w zakresie wymiany studentów, pracowników i współpracy przy realizacji projektów naukowo-badawczych.

Wizyta była kontynuacją starań  o nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami polskiej i japońskiej społeczności naukowo-medycznej, rozpoczętych w trakcie tegorocznego Forum "Medycyna Polska XXI wieku" w Tokio, w którym udział wzięli przedstawiciele Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański - Prorektor ds. Nauki oraz dr hab. n. med. Andrzej Tomasik.

/Joanna Rozbicka/


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]