Baner

Blisko 10 mln zł otrzyma Śląski Uniwersytet Medyczny na kształcenie podyplomowe lekarzy. Ministerstwo Zdrowia rozstrzygnęło konkurs na rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej dla tej grupy zawodowej w Programie Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu realizowanego przez SUM  jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji lekarzy oraz lekarzy rezydentów poprzez organizację szkoleń, które uwzględniają mapy potrzeb zdrowotnych. W ciągu 4 lat przeszkolone zostaną 1622 osoby.

Projekt zakłada przeprowadzenie kursów  dla lekarzy chcących doskonalić swoje umiejętności zawodowe:

  •          Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w chirurgii dziecięcej, podnoszący umiejętności praktyczne z zakresu małoinwazyjnych technik operacyjnych,
  •          Kurs wirtualnej symulacji technik torakoskopii w chirurgii klatki piersiowej, zawierający naukę manipulowania, przenoszenia, chwytania preparowania tkanek,
  •          Kurs FAST – dla lekarzy chcących podnosić swoje umiejętności z zakresu następstw urazów, szybkiej diagnostyki obrazowej i kwalifikacji do właściwego leczenia chirurgicznego następstw urazów wielonarządowych,
  •          Warsztat szkoleniowy w zakresie wykonywania przezprzełykowych badań echokardiograficznych dla lekarzy kardiologów,
  •          Diagnostyka funkcjonalna układu kostno-stawowo-mięśniowego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych  za szczególnym uwzględnieniem okresu wieku rozwojowego i senioralnego dla lekarzy specjalistów z rehabilitacji medycznej,
  •          Podstawowe techniki diagnostyki inwazyjnej układu krążenia,
  •          Punkcja transseptalna i zabiegi w przegrodzie międzyprzedsionkowej dla lekarzy chcących podnosić swoje kompetencje z zakresu kardiologii interwencyjnej  pozawieńcowej i monitorowania echokardiografią śródzabiegową,
  •          Elektroterapia w niewydolności serca,
  •          Zastosowanie praktycznych technik w operacjach małoinwazyjnych zastawki mitralnej,

Okres realizacji projektu to lata 2019-2022.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]