Baner

„Lepszy start w przyszłość” to kolejny projekt, który jest efektem współpracy Siemianowic Śląskich oraz Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Przedmiotem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów klas 1 - 3 w I Liceum Ogólnokształcącym (ZS nr 2), II Liceum Ogólnokształcącym (ZS nr 3) oraz Technikum nr 1 (ZS Cogito).

Realizacja projektu odbędzie się w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r. Grupa docelowa projektu to 160 uczniów oraz 10 nauczycieli. W ramach projektu we wszystkich placówkach objętych wsparciem zaplanowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii, chemii, fizyki oraz matematyki i języka angielskiego. Ponadto uczniowie zostaną objęci wsparciem w ramach zajęć dodatkowych z autoprezentacji, a także doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego.

 W ramach projektu planowane jest również organizowanie szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczniów biorących udział w projekcie, we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, zorganizowane zostaną warsztaty tematyczne.

Wartość projektu to 588 504,25 zł - w tym dofinansowanie to 529 653,82 zł. Projekt realizowany w ramach Poddziałania 11.1.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

/źródło: UM Siemianowice Śląskie/

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]