Baner

Rozpoczęła się XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarach: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym. Organizatorem konkursu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Prace oceniane są przez interdyscyplinarne jury, które bierze pod uwagę również praktyczną użyteczność badań. Mimo, że nie jest to łatwy obszar badawczy, poziom konkursu jest coraz wyższy. Laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe.

Prace należy zgłosić do 15 października 2018 r. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej www.pfron.org.pl


[Przesłano przez: Bożena Langner]